02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00
DAJTE MI ĽUDÍ MODLITBY. TÍ DOKÁŽU ČOKOĽVEK. , ČINORODÁ LÁSKA OTVÁRA SRDCIA A ZATVÁRA OČI. , MILOVAŤ BOHA ZNAMENÁ POTIŤ SA PRE ČLOVEKA. , LIEKOM NA STAROSTI JE LÁSKAVOSŤ. , PÁN BOH SO ZÁĽUBOU KONÁ ZÁZRAKY CEZ MALÉ VECI. , AK BUDEME BOHU VERNÍ, NIČ NÁM NEBUDE CHÝBAŤ! , VŠETKO KONAJME V BOHU A SKRZE NEHO.

Sv. Vincent de paul

Sviatosti

„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“
Jn 14,16

KRST

PODMIENKY
Prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre rodičov a krstných rodičov.

TERMÍNY
Druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši o 11:00.

 

 

 

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

PODMIENKY
Absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy, ktorá začína prvým ročníkom základnej školy a farského spoločenstva.

TERMÍNY
Každoročne v mesiacoch máj-jún v tomto roku presný termín ešte nie je stanovený.

 

BIRMOVKA

PODMIENKY
Absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva, ktorá je ukončená v 9. ročníku prijatím sviatosti.
Intenzívna príprava trvá dva roky.

TERMÍNY
Každoročne v mesiacoch máj-jún – presný termín sa oznamuje vo farských oznamoch.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Každý deň (aj v nedeľu), 20 min. pred sv. omšou a počas nej, v týždni, keď je prvý piatok mesiaca: vo štvrtok od 17:00 hod. a v piatok od 16:00 hod.

 

 

 

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

PODMIENKY
Prijaté záväzky vyplývajúce z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženia si sviatosti manželstva.

TERMÍNY
Prvý kontakt pondelok-piatok od 15:00 do 17:00. Ďalšie termíny podľa dohovoru, Tomášikova 8, prízemie vo farskom kostole.

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Ak je vo vašej rodine starý alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, volajte na číslo Farského úradu 02/4341 5158 alebo na 0908 318 754.

 

 

 

ADORÁCIE

„Adorácia je to, že sa postavím pred Pána, s úctou, pokojne a v tichu, dajúc prvenstvo jemu, odovzdajúc sa mu v dôvere. A potom ho poprosiť o jeho Ducha, aby prišiel k nám a zložiť svoje starosti na neho.“
sv. Vincent de Paul

KAŽDÝ UTOROK PO VEČERNEJ SV. OMŠI
Od cca 19:00 hod.
UTOROK PRED PRVÝM PIATKOM
Od 16:00 hod do večernej sv. omše.
V PRVÝ PIATOK V MESIACI
Od 16:00 hod. do večenej sv. omše a po sv. omši krátka adorácia
8. MÁJA a 3. OKTÓBRA
Celodenná adorácia v kostole sv. Vinceta de Paul - 8. MÁJA
Celodenná adorácia v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze - 3. OKTÓBRA
Prejsť na začiatok