02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava – Prievoz

Farský úrad

Tomášikova 8, P.O.Box 6
820 12 Bratislava 2

IČO: 30778999

VÚB: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Prima banka: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK: 15:00 – 17:00

UTOROK: 15:00 – 17:00

STREDA: 15:00 – 17:00

ŠTVRTOK: 15:00 – 17:00

PIATOK: 15:00 – 17:00

Prejsť na začiatok