02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

BOHOSLUŽBY

 

Deň
Kostol sv. Vincenta
Kaštieľ
Sviatosť zmierenia kostol sv. Vinceta
Zaopatrovanie
Deň pre osobné záležitosti
Farská kancelária
Pohreby

Pondelok
07:00 P. Vaľko
18:00 P. Chovanec
06:00 P. Šaradin
07:00 P. Šaradin
18:00 P. Vaľko
P. Chovanec
Deň pre obnovy
P. Majerčík
P. Majerčík

Utorok
07:00 P. Šaradin
18:00 P. Vaľko
06:00 P. Chovanec
07:00 P. Chovanec
18:00 P. Šaradin
P. Chovanec
P. Bednár
P. Vaľko
P. Šaradin

Streda
07:00 P. Bednár
18:00 P. Garaj
06:00 P. Konfederák
07:00 P. Konfederák
18:00 P. Bednár
P. Bednár
P. Šaradin
P. Vaľko
P. Majerčík
P. Bednár
P. Garaj

Štvrtok
07:00 P. Meľúch
18:00 P. Vaľko
06:00 P. Garaj
07:00 P. Bednár
18:00 P. Meľuch
P. Bednár
P. Chovanec
P. Vaľko
P. Bednár

Piatok
07:00 P. Garaj
18:00 P. Šaradin
06:00 P. Vaľko
07:00 P. Vaľko
18:00 P. Garaj
P. Bednár
P. Šaradin
P. Vaľko

Január – apríl – október
Deň
Kostol sv. Vincenta
Kaštieľ
Sviatosť zmierenia kostol sv. Vinceta
Zaopatrovanie
Deň pre osobné záležitosti
Farská kancelária
Pohreby
Sobota
07:00 P. Vaľko
17:00 P. Meľuch
06:00 P. Majerčík
07:00 P. Majerčík
17:00 P. Vaľko
P. Chovanec
15:30 DD Pažítková

P. Bednár

Nedeľa
08:00 P. Majerčík
09:30 P. Vaľko
11:00 P. Šaradin
20:00 P. Vaľko
08:00 P. Šaradin
17:00 P. Garaj
8:00 P. Garaj a P. Vaľko
9:30 P. Bednár a P. Šaradin
11:00 P. Meľuch a P. Konfederák
20:00 P. Konfederák a P. Majerčík
P. Chovanec
09:30 NsP Ružinov

P. Chovanec

Február – máj – november
Deň
Kostol sv. Vincenta
Kaštieľ
Sviatosť zmierenia kostol sv. Vinceta
Zaopatrovanie
Deň pre osobné záležitosti
Farská kancelária
Pohreby
Sobota
07:00 P. Chovanec
17:00 P. Vaľko
06:00 P. Garaj
07:00 P. Garaj
17:00 P. Chovanec
P. Chovanec
15:30 DD Pažítková
P. Bednár

Nedeľa
08:00 P. Garaj
09:30 P. Vaľko
11:00 P. Šaradin
20:00 P. Šaradin
08:00 P. Majerčík
17:00 P. Konfederák
08:00 P. Bednár a P. Vaľko
09:30 P. Konfederák a P. Majerčík
11:00 P. Garaj a P. Meľuch
20:00 P. Vaľko a P. Majerčík
P. Chovanec
09:30 NsP Ružinov

P. Chovanec

Marec – jún – september – december
Deň
Kostol sv. Vincenta
Kaštieľ
Sviatosť zmierenia kostol sv. Vinceta
Zaopatrovanie
Deň pre osobné záležitosti
Farská kancelária
Pohreby
Sobota
07:00 P. Majerčík
17:00 P. Garaj
06:00 P. Vaľko
07:00 P. Vaľko
17:00 P. Majerčík
P. Chovanec
DD Pažítkova

P. Bednár

Nedeľa
08:00 P. Noga
09:30 P. Vaľko
11:00 P. Šaradin
20:00 P. Majerčík
08:00 P. Meľuch
17:00 P. Garaj
08:00 P. Bednár a P. Vaľko
09:30 P. Konfederák a P. Majerčík
11:00 P. Meľuch a P. Noga
20:00 P. Šaradin a P. Garaj
P. Chovanec
09:30 NsP Ružinov

P. Chovanec

ADORÁCIE

– každý utorok po večernej sv. omši,
utorok pred prvým piatkom od 16:00 hod. do večernej sv. omše – tichá adorácia,
– prvý piatok v mesiaci krátka adorácia po rannej sv. omši a od 16:00 do večernej sv. omše,

8. mája – celodenná poklona v Kostole Sv. Vincetna de Paul

3. októbra – celodenná poklona v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Ak je vo vašej rodine starý, alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, volajte na číslo Farského úradu 02/4341 5158

Duchovná služba v nemocnici Ružinov:  t.č. 0908 318 754.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

– každý deň (aj v nedeľu), 20 min. pred sv. omšou a počas nej
– v týždni, keď je prvý piatok mesiaca: vo štvrtok od 17:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

KRST DETÍ

podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre rodičov a krstných rodičov.
termíny
každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 12.00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE - DETI

podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy, ktorá začína prvým ročníkom základnej školy a farského spoločenstva.
termíny
každoročne v mesiacoch máj-jún; v tomto roku presný termín ešte nie je stanovený.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA - DOSPIEVAJÚCI AJ DOSPELÍ

podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva, ktorá je ukončená v 9 ročníku prijatím sviatosti.
Intenzívna príprava trvá dva roky.
termíny
každoročne v mesiacoch máj-jún – presný termín sa oznamuje vo farských oznamoch.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

podmienky
prijaté záväzky vyplývajúce z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženia si sviatosti manželstva.
termíny
prvý kontakt pondelok-piatok od 15:00 do 17:00. Dalšie termíny podľa dohovoru, Tomášikova 8, prízemie vo farskom kostole.

SVIATOSTI PRE DOSPELÝCH - KATECHUMENÁT

podmienky
sme otvorení pre všetkých, ktorí prejavia záujem o vieru. Príprava k prijatiu sviatosti prebieha podľa stupňa disponovanosti jednotlivej skupiny.
termíny
sviatosť krstu sa vysluhuje predovšetkým na veľkonočnú vigíliu, ale aj podľa dohody s kňazom.

Prejsť na začiatok