02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 19. 2. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

19. 2. 2023

08:00 Za + Máriu a Alojza (rodičia)

09:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Timoteja

11:30 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + manžel Jozef, rodičia z oboch strán, sestra a švagriná

Pondelok  

20. 2. 2023

07:00 Za + manžela Jozefa, rodičov z oboch strán, sestu a švagrinu

18:00 Poďakovanie za 70 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok

21. 2. 2023

07:00 Za + Františeka a rodičov

18:00 Za + manžeal Františeka, rodičiov a súrodencov

Streda

22. 10. 2022

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej deti

 18:00 Za + rodičiov Rudolfa a Emíliu, starích rodičov, sestru Martu a švagora Štefana

Štvrtok

23. 2. 2022

07:00 Za + Agnesu

18:00 Za + manžela Ondreja

Piatok

24. 2. 2023

07:00 Za + rodičov Imricha a Julianu, synovi Jozefa a Jána, zaťov Ľudovíta a Norberta

18:00 Za + rodičov Mateja a Lýdiu a brata Gregora

Sobota

25. 2. 203

07:00 Za + rodičov Vladimíra a Oľgu a ich rodičov z oboch strán

18:00 Za + rodičov a sestry

Nedeľa

26. 2. 2023

08:00 Poďakovanie za dar života Jána, za + rodičov Pavla a Máriu a ostatných členov rodiny

09:30 Za † Jozefa Rácza

11:00 Za farnosť

20:00 Za + Annu, manžela Imricha, syna Imricha a dcéru Emu

– V stredu vstupujeme do Veľkého pôstu. Túto stredu nazývame Popolcová streda, kedy budeme udeľovať
požehnanie popolom. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Na tento deň je
vyhlásený prísny pôst, to znamená: iba raz cez deň sa môžeme dosýta najesť, dvakrát menej a zdržať sa úplne
mäsitých pokrmov (zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia). Prísny pôst sa týka 18
až 60 ročných. Mladší, starší a chorí nech sa zdržia aspoň mäsitých pokrmov.
Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred
večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať v nedeľu
o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
– Naši otcovia biskupi budú viesť Pobožnosti krížovej cesty vždy v piatok o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
-Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného
modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
– V rámci prípravy na Veľkú noc si mladí zo Združenia mariánskej mládeže v spolupráci s kňazmi a seminaristami
Misijnej spoločnosti pre nás pripravili sériu pôstnych videí, ktoré počas Veľkého pôstu ponúknu možnosť zamyslieť
sa nad denným čítaním Božieho slova formou krátkeho videa. Zamyslenia budú počnúc Popolcovou stredou
publikované denne na facebooku farnosti (FarnostBratislavaPrievoz) a seminára Misijnej spoločnosti
(VincentiniSeminarBA) ako aj na youtube kanáli „Vincentini“. Všetkých nás pozývajú zapojiť sa aj takouto formou
do plnšieho prežívania tohtoročného pôstu.
Sväté omše v nemocnici Ružinov sa opäť začnú slúžiť od prvej pôstnej nedele 26.2. o 9:30.
Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 90 a 100€.
– Na budúcu nedeľu 26.2. sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská
arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe
núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online na www.charitaba.sk.
– Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom
zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom
Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií
na www.charita.sk.
– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 19. 2. 2023
Prejsť na začiatok