02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu - 26. 2. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

26. 2. 2023

08:00 Poďakovanie za dar života Jána, za † rodičov Pavla a Máriu a ostatných členov rodiny

09:30 Za † Jozef Rácza

11:30 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + Annu, manžela Imricha, syna Imricha a dcéru Emu

Pondelok  

27. 2. 2023

07:00 Za + rodičov a krstných rodičov a Igora

18:00 Za + rodičov Margitu a Ľudovíta

Utorok

28. 2. 2023

07:00 Za + rodičov Annu a Ambróza a ich rodičov z oboch strán

18:00 Za Božie požehnanie pre dcérku Simonu

Streda

1. 3. 2022

07:00 Za + teta Johanu, manžela a deti

 18:00 Za + Juliánu, Jána a Ondreja

Štvrtok

2. 3. 2022

07:00 Za + Alojza, Máriu a Mikuláša

18:00 Za + mamičku Vierku

Piatok

3. 3. 2023

07:00 Za  záchranu manželstva

18:00 Za + rodičiov Bartolomeja a Máriu a za starých rodičov Grausových a Vargových

Sobota

4. 3. 203

07:00 Za + rodičov Františeka a Antonínu

18:00 Za + členov posvätného ruženca

Nedeľa

5. 3. 2023

08:00 Za živých členov posvätného ruženca

09:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Panáčkovú

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + rodičiov Jolanku a Jozefa, starých rodičov z oboch strán, krstných rodičov  Amáliu a Silvestera

– Pobožnosť Krížovej cesty počas pôstu bude v Kostole sv.Vincenta a v prievozskom kaštieli tak, ako sme ohlasovali minulý týždeň (streda, piatok 45 min pred sv.omšou,v piatok aj po rannej sv. omši, kaštieľ-nedeľa 16.15h)

– Od pondelka do piatku budú počas pôstu vždy o 6:00 pred sv. omšou v kostole spievané ranné chvály. Pripravujú ich neokatechumenátne spoločenstvá. Predsedať bude p. Jozef Garaj.

– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 hod a v piatok od 16:00 hod. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 hod. do večernej svätej omše.

– Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 4.3. po rannej svätej omši o 7:00 hod v Kostole sv. Vincenta.

– Stretnutie birmovancov, ktorých vedie P. Peter Majerčík, CM sa uskutoční vo štvrtok 2.marca 2023. Začne modlitbou svätého ruženca o 17.20 hod., v Kostole sv. Vincenta de Paul.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo štátnych škôl s rodičmi bude v sobotu, 4.3.2022, v Kostole sv. Vincenta.

Viac informácií, ako aj presný čas stretnutia príde rodičom v maily.

– Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 4.3. 2022 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.

– V stredu 1. marca 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

– Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .

– Pôstne videá s myšlienkou k Božiemu slovu, pripravené mladými z našej farnosti publikujeme každý deň, s výnimkou nedelí, na facebooku farnosti (FarnostBratislavaPrievoz) a seminára Misíjnej spoločnosti (VincentiniSeminarBA) ako aj na youtube kanáli „Vincentini“.

– Na potreby kostola a pastoračného centra prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×50 a 100€.   

– Dnes je Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online na www.charitaba.sk.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na naše pastoračné centrum.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 26. 2. 2023
Prejsť na začiatok