02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu - 5. 3. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

5. 3. 2023

08:00 Za živých členov posvätného ruženca

09:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Panáčkovú

11:30 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + rodičia Jolanku a Jozefa, starých rodičov z oboch strán, krstných rodičov Amáliu a Silvestera

Pondelok  

6. 3. 2023

07:00 Poďakovanie za 90 r života sestry Júlie

18:00 Za + manželov Blahovcových Máriu a Jozefa

Utorok

7. 3. 2023

07:00 Za + Viktor, Helena a vnuk Ivan

18:00 Za+ syna Cyrila

Streda

8. 3. 2022

07:00 Za + Ruženu Žákovú [2. výročie]

 18:00 Za + Aničku a Maroša

Štvrtok

9. 3. 2022

07:00 Poďakovanie za 80 r sestry Márie a požehnanie pre dcéru Máriu i jej rodinu

18:00 Za + rodinu Hangáčovú

Piatok

10. 3. 2023

07:00 Za + rodičov z obidvoch strán a sestru Matildu.

18:00 Za + dcéru lenku

Sobota

11. 3. 203

07:00 Za dar viery pre Mariána a Lindu

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú dcéru Dominiku, manžela Juraja a deti: Natáliu a Lukáša

Nedeľa

12. 3. 2023

08:00 Za dobrodincov

09:30 Za + otca Kamila a starých rodičov z oboch strán

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + rodičov Rozáliu a Vincenta a starých rodičov

– V piatok 10. marca 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy.

– Spojená škola sv. Vincenta de Paul otvára v školskom roku 2023/2024 jednu triedu 4-ročného gymnázia s počtom žiakov 24. Prihlášky je možné doručiť na adresu školy do 20.3.2023.

– Počas pôstneho obdobia bude bývať v sobotu v Marianke krížová cesta pod vedením P Jozefa Garaja CM. Začiatok je vždy o 12.00. Doprava je individuálna.

– Stretnutie birmovancov, ktorých vedie P. Miroslav Vaľko, CM sa uskutoční vo štvrtok 9. marca 2023. Začne modlitbou svätého ruženca o 17.20 hod., v Kostole sv. Vincenta de Paul.

– Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.3.2022 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.

– V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež – Papa rosso. Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk  .

– Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 35 a 100€.   

– Pri východe z kostola sú pripravené obálky s tlačivom na poukázanie 2% z daní.  Kto chce aj takýmto spôsobom podporiť našu farnosť môže si zobrať obálku, alebo si tlačivo stiahnuť z našej webovej stránky.

– Jarná zbierka na charitu  z minulej nedele vyniesla 2047,02€.  

– Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 5. 3. 2023
Prejsť na začiatok