02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu - 12. 3. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

12. 3. 2023

08:00 Za dobroincov

09:30 + otec Kamil a starí rodičia z oboch strán

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Za + rodičov: Rozáliu a Vincentaa starých rodičov.

Pondelok  

13. 3. 2023

07:00 Za + Štefana, syna Michala, rodičov a starých rodičov.

18:00 + Valéria, Vojtech a Juraj.

Utorok

14. 3. 2023

07:00 + Jozef Oravec.

18:00 + rodičia: Alojz a Oľga.

Streda

15. 3. 2022

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá Ladislava a Máriu.

18:00 + manžel Karol, rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní.

Štvrtok

16. 3. 2022

07:00 + rodičia Imrich a Mária.

18:00 + manžel Jozef, syn Marián, rodičia a súrodenci.

Piatok

17. 3. 2023

07:00 Za + rodičov Ján a Terézia Krištofičových.

18:00 + manžel Vojtech a rodičia z oboch strán a sestra Štefánia.

Sobota

18. 3. 203

07:00 + Gabriela.

17:00 + Ondrej a Helenka.

 
 

Stretnutie birmovancov, ktorých vedie P. Peter Majerčík, CM sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023. Začne modlitbou svätého ruženca o 17.20 hod., v Kostole sv. Vincenta de Paul.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul otvára v školskom roku 2023/2024 jednu triedu 4 ročného gymnázia s počtom žiakov 24. Prihlášky je možné doručiť na adresu školy do 20.3.2023.

– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Viac informácií na stránke www.kscm.sk .

Denný stacionár Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, oznamuje, že má voľnú kapacitu na prijatie seniorov do denného stacionára na opateru počas dňa. Prevádzková doba denného stacionára v Dome nádeje je denne od 7.00 do 17.00 hod mimo voľných dní (sobota, nedeľa). Ďalšie informácie je možné získať osobne u Mgr. Libuši Mihálikovej v Dome nádeje alebo telefonicky na č. 0911352331.

Základná umelecká škola sv. Cecílie pri príležitosti 25. výročia založenia školy pozýva na najbližšie podujatia v Kostole sv. Vincenta de Paul : Krížová cesta v piatok 24. marca 2023 pozor už o 17.00, Poklona svätému krížu v utorok 28. marca pozor tiež už o 17.00. Predstaví sa vám Komorný orchester ZUŠ sv. Cecílie, žiaci sláčikového oddelenia, dychových a klávesových nástrojov, Detský spevácky zbor, Spevácky zbor TEMPUS a žiaci literárno- dramatického odboru. Srdečne pozývame všetkých.

– Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom budú v stredu 15. marca od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov v Bratislave. Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar Podeľme sa!

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 15 a 50€.

Zbierka na naše pastoračné centrum z minulej nedele vyniesla 2478,57€.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12. 3. 2023
Prejsť na začiatok