02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu - nedeľa radosti -19. 3. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

19. 3. 2023

08:00 † Emanuel, Mária, Anna, Štefán a starí rodičia.

09:30 Za požehnanie pre rodinu Malú.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 Poďakovanie a prosba za Gabrielu.

Pondelok  

20. 3. 2023

07:00 † otec Jozef a ujo Imrich

18:00 † rodičia a starí rodičiaz oboch strán.

Utorok

21. 3. 2023

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Hyacintu.

18:00 Za + rodičov Helenu a Eugena a brata Jelenčíka.

Streda

22. 3. 2022

07:00 † Mária a Teodora ich rodičia a starí rodičia z oboch strán. 

18:00 + Požehnanie pre Gabiku a Emila, deti a mamu Julianu.

Štvrtok

23. 3. 2022

07:00 + Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Róberta.

18:00 Za + rodičov Tóthových a Latákových i ostatných členov rodiny.

Piatok

24. 3. 2023

07:00  + tety Valéria, Terézia a Marta.

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu.

Sobota

25. 3. 203

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bilíkovú.

17:00 + otec František, brat Vavrinec s manželkov a ich rodičia.

 

Základná umelecká škola sv. Cecílie pri príležitosti 25. výročia založenia školy pozýva na najbližšie podujatia v Kostole sv. Vincenta de Paul : Krížová cesta v piatok 24. marca 2023 pozor už o 17.00, Poklona svätému krížu v utorok 28. marca pozor tiež už o 17.00. Predstaví sa vám Komorný orchester ZUŠ sv. Cecílie, žiaci sláčikového oddelenia, dychových a klávesových nástrojov, Detský spevácky zbor, Spevácky zbor TEMPUS a žiaci literárno- dramatického odboru. Srdečne pozývame všetkých.

– Aj túto sobotu o 12.00 bude krížová cesta v Marianke. Doprava je individuálna.

– V stredu 22. 3. 2023 vás pozývame na púť so sv. Jozefom na Kalváriu. Začneme v Kostole sv Vincenta de Paul o 10:00 hod. slávením sv. omše a krížovou cestou. Potom budeme pokračovať v kaplnke krátkou pobožnosťou k sv. Jozefovi. Doprava je individuálna.

Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25.3. so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.

– 25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši bude sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk 

– V noci z 25.na 26.marca (zo soboty na nedeľu) sa mení čas . O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času .

– Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke www.utecenci.kbs.sk

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 30€.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. 3. 2023
Prejsť na začiatok