02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu - 26. 3. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

26. 3. 2023

08:00 + Jozef, Anna, Jozef, Imrich, Oľga.

09:30 + otec Kamil rodina.

11:00  Za duchovnú obnovu farnosti

20:00 + Mária, Anna, súrodenci a rodičia.

Pondelok  

27. 3. 2023

07:00 + Jozef a starí rodičia z oboch strán.

18:00 Na úmysel.

Utorok

28. 3. 2023

07:00 Poďakovanie za 42 rokov manželstva Jána a Viery Krištofičových.

18:00 Požehnanie pre rodinu Zrubcovú, deti a vnúčatá.

Streda

29. 3. 2022

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre Elenu.

18:00 + Lívia.

Štvrtok

30. 3. 2022

07:00 + manžel Ferdinand

18:00 Na úmysel darcu.

Piatok

31. 3. 2023

07:00 + rodičia Peter a Elena i stará mama Tereza.

18:00 + manžel Vojtech a rodičia z oboch strán a sestra Štefánia.

Sobota

1. 4. 203

07:00 + rodičia Anna a Jozef.

17:00 + členovia posvätného ruženca.

 
 

– Pozývame skupinu P. Petra Majerčíka na ďalšie stretnutie v rámci prípravy na birmovku. Uskutoční sa vo štvrtok 30.3.2023. Začíname modlitbou ruženca o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo štátnych škôl s rodičmi bude v sobotu, 1.4. 2023, v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií, ako aj presný čas stretnutia príde rodičom v maily.

Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 1.4. po rannej svätej omši o 7:00 hod v Kostole sv. Vincenta.

– V sobotu 1.4. a na Palmovú nedeľu 2.4. bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. V sobotu spovedáme v Kostole sv. Vincenta od 15.00 do 18.00h. V nedeľu: Kaštieľ 15.00h – 17.00h, Kostol sv. Vincenta 17.00h – 21.00h. Prosíme veriacich, aby túto možnosť využili v čo najväčšom počte. Ďakujeme za pochopenie.

– Budúcu sobotu 1.4. cyklisti farnosti organizujú cyklopúť, prechod bicyklami cez hrebeň Karpát do Marianky na krížovú cestu, ktorú, ako každú sobotu v pôstnom období, povedie páter Jozef Garaj. podrobnosti na výveske.

– V mesiaci apríl otvárajú sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského sociálne zariadenie pre seniorov, Dom Matky Anny – Prievoz. Prosíme o modlitbu. IBAN:SK34 1100 0000 0029 4614 2383

– 25. marca sa začal 8. ročník projektu 9 mesiacov za život, ktorý prebieha v 38 mestách Slovenska. V rámci neho sa dobrovoľníci stretávajú na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. Tu pokojnou modlitbovou prítomnosťou svedčia o hodnote ľudského života od počatia. Projekt sa realizuje i v našej farnosti. Preto pozývame i vás, postaviť sa za život nenarodených detí, aby bolo každému dopriate narodiť sa. Čas a miesto konania je na nástenke. Viac o tejto iniciatíve na www.9mesiacovzazivot.sk

– V rámci hlasovania o najkrajšiu pamiatku roka prosíme o Váš hlas pre Kostol sv. Alžbety Uhorskej, ktorý spravujú naši spolubratia v Banskej Bystrici. Hlasovať môžete prostredníctvom internetu www.kpr-fenix.sk Link je dostupný aj na našom farskom facebooku. Ďakujeme

– Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke www.utecenci.kbs.sk .

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 200€.

– Na budúcu nedeľu je zbierka na naše pastoračné centrum.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 26. 3. 2023
Prejsť na začiatok