02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Palmovú [Kvetnú] nedeľu - 2. 4. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

02. 04. 2023

08:00 Za živých členov posvätného ruženca.

09:30 † rodičia z oboch strán.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 Za uzdravenie sestry Olinky.

Pondelok  

03. 04. 2023

07:00 † krstní rodičia z oboch strán; † Vierka a Mária.

18:00 † rodičia Mária a Jozef.

Utorok

04. 04. 2023

07:00 Poďakovanie za 70 r. života a ochranu P. Márie. Manželia Margita a Viktor a † brat Ondrej.

18:00 Za zdravie tela a duše pre Luciu.

Streda

05. 04. 2022

07:00 † mama Rozália. 

18:00 + svokrovia Mačovský, švagrovia a švagriná.

Štvrtok

06. 04. 2022

 

18:00 + Etela Chrvalová (1. výročie).

Sobota

08. 04. 2023

19:30 Za farnosť.

 

– Dnes je Palmová – Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho pozemského života. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.

– Na ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK) sa ranné sväté omše neslávia. V tento deň bude sláviť otec arcibiskup Mons. Zvolenský svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis) v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9:30 h, počas ktorej otec arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Večerná sv. omša v Kostole sv. Vincenta bude o 18:00 h. Po nej bude možnosť zotrvať v Getsemanskej záhrade do 21.00h.

– Na PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK) sa neslávi Eucharistia, aby viac vynikla jediná obeta Ježiša Krista na Kalvárii. Ráno o 8:00h bude modlitba ranných chvál vo farskom kostole. O 15.00 hod. bude modlitba „Sedem slov z kríža“. Večer o 17:00 h budeme sláviť obrady utrpenia a smrti Pána. V tento deň pokánia je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Sviatosť oltárna bude vystavená do 21.00h.

SVÄTÚ SOBOTU (BIELA SOBOTA) začneme liturgicky spoločne prežívať o 8:00 h rannými chválami vo farskom kostole. Veľkonočná vigília začne v Kostole sv. Vincenta o 19:30 h. (vysielané online)

– Na Svätú sobotu si po ranných chválach budeme môcť prísť do 19:00 uctiť Boží hrob v kostole sv. Vincenta.

– Rozpis veľkonočných liturgických slávení v našej farnosti je aj na výveske v predsieni kostola.

– Dnes na Palmovú nedeľu v našej farnosti pokračuje spoločná sv. spoveď. Kaštieľ: 15.00 – 17.00, Kostol sv. Vincenta 17.00 –21.00. 

V stredu 5. apríla 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: „Všetci sa navzájom zaodejte pokorou.“ (1 Pt 5,5)

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom z minulej nedele vyniesla 1905,10€

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 30€

– Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum.

– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

– Zároveň prajeme požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, silu a radosť z Kristovho víťazstva.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Liturgické slávenia Veľkého týždňa 23

Farské oznamy na Palmovú [Kvetnú] nedeľu – 2. 4. 2023
Prejsť na začiatok