02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu - 9. 4. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

9. 4. 2023

08:00 Za dobrodincov.

09:30 Za dar viery pre Zuzanu a Romana.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 † rodičia Michal a Hildegarda.

Pondelok  

10. 4. 2023

08:00 Za zdravie Božiu pomoc a ochranu.

09:30 Na úmysel celebranta

11:00 Za farnosť.

20:00 Za Moniku a jej rodinu.

Utorok

11. 4. 2023

07:00 † manžel Ján a rodičia z oboch strán.

18:00 † starí rodičia a rodičia.

Streda

12. 4. 2022

07:00 Za † Jána, Ľudmilu a Janku a za rodičov.

18:00 Za † Jozefa a duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína.

Štvrtok

13. 4. 2022

07:00 † Tibor Smatana.

18:00 † otec Róbert.

Piatok

14. 4. 2023

07:00 † Jozef

18:00 Za † drahého manžela, otca, starého otca Petra.

Sobota

15. 4. 203

07:00 † Anna (omama) a Oskar (opapa).

17:00 Za † rodičov: Jozef a Sidónia; a tiež Viktor a Jolana.

 
 

– Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Je to nedeľa všetkých nedieľ, najväčšia slávnosť v
liturgickom roku. Tento sviatok Cirkev slávi na celom svete osem dní, ktoré nazývame oktávou. Taktiež
obdobie päťdesiatich dní do Nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden veľký deň,
ako jedna nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Po sv. omši o 8:00 h a 9.30 vám požehnáme veľkonočné jedlá.
V Pondelok vo Veľkonočnej Oktáve (Veľkonočný pondelok) budú sv. omše v Kostole sv. Vincenta a v prievozskom kaštieli, tak ako v nedeľu.
– Pozývame skupinu P. Petra Majerčíka na ďalšie stretnutie v rámci prípravy na birmovku. Uskutoční sa vo štvrtok 13.4.2023. Začíname modlitbou ruženca o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.
– V sobotu 15. 4. o 10:00 h bude v našom Kostole sv. Vincenta sviatosť birmovania, ktorú bude vysluhovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Prosíme o modlitby za birmovancov a ich rodičov.
Zbierka na naše pastoračné centrum z minulej nedele vyniesla 2462,70€
– Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20, 50, 100 a 200€
– Dnes je po svätej omši tradičná farská ofera.
– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.
Ďakujeme miništrantom, organistom, pani kostolníčkam, kostolníkom, pani upratovačke, speváckym zborom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas veľkonočných sviatkov.
– Milí farníci, spolu so svojimi predstavenými a spolubratmi – želáme a vyprosujeme Vám veľkú otvorenosť pre Dary od Vzkrieseného Pána a radostné ALELUJA!

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prílohy: 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 9. 4. 2023
Prejsť na začiatok