02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Božieho Milosrdenstva - 16. 4. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

16. 4. 2023

08:00 Za požehnaný čas tehotenstva a pôrodu pre Janku a jej dieťa .

09:30 † Alojz.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 Za † Máriu, Annu, súrodencov a rodičov.

Pondelok  

17. 4. 2023

07:00 † manžel Rudolf, dcéra Vlasta a nevesta Otília.

18:00 † Anton a synovia: Vladimír a Stanislav.

Utorok

18. 4. 2023

07:00 † Jozef, Vlasta, Vojtech, Barnabáš a Irena..

18:00 † Mikuláš Vitek a rodičia.

Streda

19. 4. 2022

07:00 Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, pomoc a ochranu Panny Márie pre Valiku a rodinu.

18:00 † Erika Švecová.

Štvrtok

20. 4. 2022

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou a oslobodenie od závislosti.

18:00 † sestra Eva a Viola.

Piatok

21. 4. 2023

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre Annu a rodinu.

18:00 † rodičia Michal a Alžbeta, manžel Ladislav, bratia: Alexander a Gotfrid.

Sobota

22. 4. 203

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zdenku a Daniela.

17:00 † Milan Hikl – otec a manžel.

 
 

– Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás pozývame na pobožnosť Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. pred vystaveným obrazom Milosrdného Ježiša. Každý veriaci môže v tento deň získať plnomocné odpustky pre seba, alebo duše v očistci ak splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca, odpútanie sa od akéhokoľvek hriechu i ľahkého) a pomodlí sa modlitbu Verím v Boha, Otče náš i nábožný povzdych „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“.
– Od dnešnej Nedele Božieho milosrdenstva spúšťame novú farskú webovú stránku www.fara-ba-prievoz.sk, ktorá prináša niektoré moderné funkcie, ktoré už pôvodná stránka neumožňovala. Za realizáciu ďakujeme seminaristovi Misijnej spoločnosti – Jankovi Kollovi a za impulz – členom farskej rady.
– Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2023. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/
– Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 20. apríla 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).
– Sociálne zariadenie pre seniorov – Dom Matky Anny v Prievoze, príjme do pracovného pomeru sanitárov, opatrovateľky. Kontakt: p. riaditeľka Floriansová, mobil: 0907 925 117, e-mail: riaditel@dommatkyanny.sk
– Na potreby kostola prispel v tomto týždni osobne Bohu známy darca sumou 50 € .
– Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na Nedeľu Božieho Milosrdenstva – 16. 4. 2023
Prejsť na začiatok