02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3 Veľkonočnú nedeľu - 23. 4. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

23. 4. 

08:00 † Ivan.

09:30 † Vilma Fabová.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 † Jozef, súrodenci a rodičia.

Pondelok  

24. 4. 

07:00 † Júlia, Eva, Marta a Eva.

18:00 † bratia: Viliam, František a † rodičia.

Utorok

25. 4. 

07:00 † Jozef, súrodenci, rodičia a starí rodičia, Zoltán, rodičia a starí rodičia, Rudolf a Viera, rodičia a starí rodičia.

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu a pre tetu Matilku.

Streda

26. 4. 

07:00 † Štefan a Eva, rodičia a starí rodičia. a rodina Kuchareková .

18:00 Za † brata Michala a otca Zoltána.

Štvrtok

27. 4. 

07:00 † rodičia Jozef s Mária, starí rodičia z oboch strán, krstní rodičia, strýko a manželka a † Katka.

18:00 † súrodenci Mária, Alojz, Jaroslav a ich najbližší.

Piatok

28. 4. 

07:00 Za duše v očistci.

18:00 Poďakovanie 60 rokov spoločného života.

Sobota

29. 4. 

07:00 † otec Miroslav.

17:00 † Rudolf, jeho rodičia a Janka.

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Pondelok: Sv. Juraja, mučeníka a Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľné spomienky.
  • Utorok: Sv. Marka, evanjelistu – sviatok.
  • Piatok: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka a Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza – ľubovoľné spomienky. Sv. Gianny Berrety-Mollovej – spomienka vo Vincentskej rodine.
  • Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy – sviatok.
 
– Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosíme, obetujte svoje modlitby na tento úmysel.
– Od budúcej nedele 30.4. začneme sláviť sväté omše aj v Nemocnici Ružinov o 9:30.
Stretnutie birmovancov, skupina Petra Majerčíka, sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2023 so začiatkom o 17.20 v Kostole sv. Vincenta de Paul.
– Aj tento rok sa uskutoční vincentínsky denný tábor pre deti od 6 do 12 rokov, ktorý organizuje Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v spolupráci s farnosťou Bratislava-Prievoz. Tábor bude prebiehať iba v jednom turnuse od 3. do 7. júla 2023. Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v predajni pod kostolom.
ERKO pozýva deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2023. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/
Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 50 € .
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na bratislavský kňazský seminár.
Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 23. 4. 2023
Prejsť na začiatok