02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Dobrého Pastiera - 30. 4. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

30. 4. 

08:00 † manžel Stanislav [6.výročie] a rodičia: Terézia a František.

09:30 † Eduard, Jozefína, Ľuboš.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 Za Tamarku.

Pondelok  

1. 5. 

07:00 † Ľudmila.

18:00 † Marek.

Utorok

2. 5. 

07:00 † Leonard, syn Jozef, brat František, Viktória.

18:00 † manžel Peter a syn Jaroslav.

Streda

3. 5. 

07:00 Za zdravie Emílie a celej rodiny

18:00 † rodičia Helena a Pavol a starí rodičia.

Štvrtok

4. 5. 

07:00 † rodičia Anna a Eugen a brat Eugen.

18:00 Za zdravie rodiny a dary Ducha Svätého.

Piatok

5. 5. 

07:00 † starí rodičia Mária a Jozef a prateta Mária.

18:00 † rodičia Imrich a Brigita, Sestry: Katarína a Mária s rodinami.

Sobota

6. 5. 

07:00 † rodičia Jozef a Mária.

17:00 Za † členov posvätného ruženca.

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: Sv. Jozefa, robotníka – ľubovoľná spomienka
Utorok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Streda: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV – sviatok
Štvrtok: Sv. Floriána, mučeníka – ľubovoľná spomienka

-Dnes slávime Štvrtú Veľkonočnú Nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera. Pri sv. omšiach osobitne prosíme za nové kňazské a rehoľné povolania a taktiež konáme zbierku na bratislavský kňazský seminár.
– Na základe našej žiadosti, ktorú sme adresovali vedeniu nemocnice Ružinov, chceme poďakovať vedeniu nemocnice a všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať projekt nemocničnej kaplnky. Kaplnku príde posvätiť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Pre duchovnú službu bude otvorená v pracovné dni od 15:30 do 16:30.
Sv. omše budú bývať v utorok a vo štvrtok 15:30. V nedeľu budú sv. omše slávené v kinosále na príyemí nemocnice o 9.30 hod. Tak ako v celom objekte nemocnice aj na svätú omšu je potrebné mať respirátor.
– Pozývame všetkých miništrantov na púť miništrantov PUMIN 2023 v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2022. Súčasťou programu bude sv. omša, workshopy, či futbal alebo florbal. Z našej farnosti pôjdeme ako skupina spolu s P. Miroslavom Vaľkom. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 6:30 a príchod približne o 19:30. Na bezplatnú prepravu vlakom je potrebný preukaz na bezplatnú dopravu. V prípade záujmu sa môžete zapísať v sakristii.
– Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 hod. a v piatok od 16:00 hod.
Eucharistická adorácia bude vo Farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 hod.
Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 6.5. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
– V sobotu 6. mája bude v našej farnosti prvé sväté prijímanie pre deti zo štátnych škôl . Prosíme o modlitby za prvoprijímajúce deti aj za ich rodičov.
– Aj tento rok sa uskutoční vincentínsky denný tábor pre deti od 6 do 12 rokov, ktorý organizuje Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v spolupráci s farnosťou Bratislava-Prievoz. Tábor bude prebiehať iba v jednom turnuse od 3. do 7. júla 2023. Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v predajni pod kostolom.
– Od 3.5. v sále pod kostolom budú vystavené autorské diela Pavla Dominika Solára pod názvom Triumf lásky. Výtvarník momentálne žije aj so svojou rodinou v Orlických horách a pomáha ako pastoračný asistent p. Augustinovi Slaninkovi na misiách v ČR. Výstava bude do konca mesiaca a je predajná.
– Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 70 € .
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na naše pastoračné centrum.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 30. 4. 2023
Prejsť na začiatok