02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu - 7. 5. 2023

Deň
Sväté omše

Nedeľa

7. 5. 

08:00 Za živých členov posvätného ruženca.

09:30 † Pavol.

11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00 † Anna a Bohumír a rodičia z oboch strán.

Pondelok  

8. 5. 

07:00 Na úmysel celebranta.

18:00 Za † sestru, švagra, bratov a švagriné.

Utorok

9. 5. 

07:00 † starí rodičia Irma a Ján a prastrýko Jozef.

18:00 † rodičia, brat a ostatná rodina.

Streda

10. 5. 

07:00 † Viera, Laco ,Katka.

18:00 † Ján a Juraj Janekovci.

Štvrtok

11. 5. 

07:00 † rodičia a starí rodičia.

18:00 Za Helenku 80 rokov života.

Piatok

12. 5. 

07:00 † rodičia Anna a Gregor, starí rodičia z oboch strán, brat Anton, švagor Michal.

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a manžela.

Sobota

13. 5. 

07:00 Za vyliatie Ducha Svätého pre Mareka.

17:00 † otec Leonid.

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Utorok: Sv. Lujzy de Marillac – slávnosť pre Vincentskú rodinu.
  • Streda: Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.
  • Štvrtok: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka.
  • Piatok: Sv. Nerea a Achila, mučeníkov a Sv. Pankráca, mučeníka – ľubovoľné spomienky.
  • Sobota: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka.

– V pondelok 8.5 je celodenná farská poklona. Eucharistia bude vystavená v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. Otvorený bude bočný vchod do kostola. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali na pripravený hárok pri východe z kostola.
– V piatok 12.5. na sv. omši o 18.00 bude prijatie do Združenia mariánskej mládeže a prijatie za čakateľov, taktiež obnova zasvätenia členov. Pred sv. omšou sa členovia ZMM pomodlia rozjímavý ruženec.
– Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. srdečne pozýva k spolupráci na akcii organizovanej pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, ktorý by sa uskutočnil 13. mája 2023 na 106. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. V týchto intenciách sú pozvané všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete a za ukončenie vojen. rs.fatima.oz@gmail.com
– Pozývame všetkých miništrantov na púť miništrantov PUMIN 2023 v Šaštíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2022. Z našej farnosti pôjdeme ako skupina spolu s P. Miroslavom Vaľkom. Odchod spred kostola sv. Vincenta de Paul bude ráno o 6:30 a príchod približne o 19:30. V prípade záujmu sa môžete zapísať v sakristii.
Združenie mariánskej mládeže pozýva všetky deti s rodičmi na Arcidiecéznu púť detí do Marianky v sobotu 20.5. Pri kostole sa stretneme o 7:30, potom sa presunieme MHD do Rače a budeme pešo putovať do Marianky. Z organizačných dôvodov odporúčame zaregistrovať sa do štvrtka 11. 5. cez QR-kód na nástenke v predsieni kostola alebo cez e-mail zmm.msba@gmail.com
– Cyklistickým nadšencom oznamujeme, že je ešte niekoľko voľných miest na cyklopúť v dňoch 15.-23. júla pod vedením pátra Augustína CM. Podrobnosti sú na nástenke.
Zbierka z minulej nedele na seminár vyniesla 1237,50 €.
– Na potreby kostola a pastorač. centra prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x 50 a 100 € .
– Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum .

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 7. 5. 2023
Prejsť na začiatok