02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu - 14. 5. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa, 14. 5.

08:00 Za dobrodincov.
09:30 Za dar viery pre Líviu.
11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20:00 † rodičia Rozália a Vincent, starí rodičia a krstní rodičia.

Pondelok, 15. 5.
07:00 Za † kňazov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta.
18:00 † mama Mária.

Utorok, 16. 5.
07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu.
18:00 † rodičia Angela a Elemír, krstná mama Jolana, starí rodičia a príbuzní z oboch strán.

Streda, 17. 5.

07:00 † členovia rodiny Malej.
18:00 † Jaroslav a Zita.

Štvrtok, 18. 5.

07:00 † rodičia Ján a Sabína.
18:00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00

Piatok, 19. 5.
07:00 Za † rodiny Víťazkovej.
18:00 † Ivan Blahuš a otec František.

Sobota, 20. 5.
07:00 Za † Annu Halpertovu.
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu. Za obrátenie a upevnenie vo viere..

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka.
 • Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť.
 • Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka.

OZNAMY

 • V tomto týždni sú nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
 • Vo štvrtok 18.mája je prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole sv. Vincenta ráno o 7:00, večer o 18:00 a 20:00. V prievozskom kaštieli ráno o 6:00 h a sv. omša v maďarskom jazyku o 17:00 bude preložená na budúcu nedeľu 21.5. o 9:30h.
 • Stretnutie birmovancov, ktorých vedie P. Peter Majerčík, CM sa uskutoční vo štvrtok 18.5. Začne modlitbou svätého ruženca o 17.20 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Pozývame všetky deti s rodičmi na Arcidiecéznu púť detí do Marianky v sobotu 20. 5. Od kostola sv. Vincenta de Paul odchádzame o 7:30 do Rače, odkiaľ budeme pešo putovať do Marianky. Pripravené sú zaujímavé workshopy, aktivity, katechéza, omša a obed.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku na 1. stupeň ZŠ. Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023. Možnosť ubytovania v školskom byte v budove školy.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2023/2024 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 28. mája 2023 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk. Talentové skúšky budú prebiehať prezenčne počas júna. O konkrétnom dni a čase bude škola uchádzačov informovať mailom, alebo telefonicky.
 • Zbierka z minulej nedele na naše pastoračné centrum vyniesla 1839,50 €.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 30 a 50 € .
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá
Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 14. 5. 2023
Prejsť na začiatok