02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu - 21. 5. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa, 21. 5.

08:00 † otec Jozef.
09:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre žijúcich členov rodiny a poďakovanie za Božiu pomoc pri záchrane manželstva.
11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20:00 † Waldtraude Pavlovičová.

Pondelok, 22.5.
07:00 † manželia Ján a Tekla a syn Peter.
18:00 † rodičia Mária a Vladimír a starí rodičia Mária a Rudolf.

Utorok, 23. 5.
07:00 Za dar viery, zdravie a požehnanie pre rodiny.
18:00 † mama Valéria a jej rodičia Anton a Valéria.

Streda, 24. 5.

07:00 Za zlepšenie vzťahov v rodine.
18:00 † Viliam, Mária, Helena, Emília, Jaroslav a starí rodičia zo oboch strán.

Štvrtok, 25. 5.

07:00 † Tibor.
18:00 † rodičia Ján a Magdaléna. Sestra Marica (zs.)

Piatok, 26. 5.
07:00 † syn František a manžel František a rodičia z oboch strán.
18:00 † rodičia Filoména a Milan, starí rodičia z obidvoch strán, svokor Jozef a za duše v očistci.

Sobota, 27. 5.
07:00 † Barbora Sarková.
17:00 † otec Dušan.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, alebo
  Sv. Gregora VII., pápeža, alebo
  Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny – ľubovoľné spomienky

 • Piatok: Sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka
  Sobota: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka

 • NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

ĎALŠIE OZNAMY

 • V stredu, piatok a v sobotuletné kántrové dni. Obsahom je: Prosba za jednotu kresťanov, alebo prosba za duchovné povolania.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku na 1. stupeň ZŠ. Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023. Možnosť ubytovania v školskom byte v budove školy.
 • V sobotu 27.5. budú mať deti zo Spojenej školy sv. Vincenta slávnosť 1. sv. prijímania. Prosíme o modlitbovú
  podporu za deti a ich rodičov.
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2023/2024 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 28. mája 2023 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk . Viac na www.zusc.sk .
 • Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 100 a 500 € .
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 21. 5. 2023
Prejsť na začiatok