02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého - 28. 5. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa, 28. 5.

08:00 † Štefan a Daniela Lomnický.
09:30 † krstný otec Jaroslav.
11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20:00 † rodičia Katarína a Emil.

Pondelok, 29.5.
07:00 Za zdravie a Božiu pomoc po operácii Valiky a Anky a ich operatérov a ostatný personál.
18:00 † Eduard ZVARA.

Utorok, 30. 5.
07:00 † rodičia Alžbeta a Imrich.
18:00 † Marcel, Zuzana a Vojtech.

Streda, 31. 5.

07:00 † rodina Žáková, Michal, brat František a Ružena.
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života.

Štvrtok, 1. 6.

07:00 † manžel Ján a rodičia z oboch strán.
18:00 † manžel Peter, rodičia Rudolf a Marta a brat Peter.

Piatok, 2. 6.
07:00 Božie požehnanie pre sestru a krstné deti.
18:00 † Alžbeta a Ján (manželia) a Peter a Štefan (zaťovia).

Sobota, 3. 6.
07:00 † Viliam Masaryk.
17:00 Za † členov posvätného ruženca.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka.

 • Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠSIEHO A VEČNÉHO KŇAZA – sviatok.

 • Piatok: Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov – ľubovoľná spomienka.

 • Sobota: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka.

 • Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.

ĎALŠIE OZNAMY

 • Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní
  hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Stretnutie birmovancov, skupina P. Petra Majerčíka, CM, sa uskutoční vo štvrtok, 1. júna 2023. Prosíme o účasť birmovancov už na modlitbe svätého ruženca a sv. omši. Začíname vo farskom kostole Sv. Vincenta de Paul o 17.20 hod.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00 hod. Eucharistická adorácia bude vo Farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 hod.
 • Pravidelná adorácia na spôsob Taize, bude vo farskom kostole v utorok po večernej sv. omši.
 • Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 3.6. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.
 • Srdečne pozývame na zoznámenie sa s Alfonzom Paulenom, novým adeptom na blahorečenie, v stredu 31.mája v Dome Quo Vadis. O 18:00 bude dokumentárny film a po ňom o 19:00 diskusia s postulátorkou
  procesu. Viac na www.domquovadis.sk
 • Bohoslovci bratislavského kňazského seminára pozývajú miništrantov na Miništrantský letný tábor MINFA.
 • Slovenská katolícka charita pozýva stráviť Deň detí v priestoroch charitnej záhrady na Kapitulskej 18, v sobotu – 3. júna od 10 hodiny.
 • Zbierka z minulej nedele na katolícke masmédiá vyniesla 1197,60 €.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na naše pastoračné centrum.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10 a 20 € .
 • Na výstavbu farského pastoračného centra prispela Bohu známa darkyňa sumou 200 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého – 28. 5. 2023
Prejsť na začiatok