02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice - 4. 6. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa: 04.06.

08:00 Za živých členov posvätného ruženca.
09:30 Poďakovanie za Božiu pomoc pri skúškach.
11:00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Tobiáša.

Pondelok: 05.06. 

07:00 † manžel Ladislav, svokrovci Ján a Anna, bratia Ján a Michal.
18:00 Na úmysel.

Utorok: 06.06. 

07:00 Za uzdravenie Gizely Flikingerovej.
18:00 Za † Augustín a Bohumíl.

Streda: 07.06. 

07:00 † z rodiny
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gajdošíkovú a Mončekovú

Štvrtok: 08.06. 

07:00 † matka Anna, otec Michal a starí rodičia z oboch strán.
18.00 Prievozsky kaštieľ.
20:00 Za duchovnú obnovu farnosti

Piatok: 09.06. 

07:00 Za † rodičov, starých rodičov a svokrovcov.
18:00 † rodičia Jozef a Vincencia

Sobota: 10.06. 

07:00 † Róbert Vrábel a starí rodičia z oboch strán.
17:00 zomrelá rodina Mrázová a Dobrotková.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka.

 • Utorok: Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka.

 • Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť.

 • Piatok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ĎALŠIE OZNAMY

 • Vo štvrtok 8.6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Bohoslužby budú takto:
  v Kostole sv. Vincenta: v stredu večer o 18:00 h – vigília a vo štvrtok ráno o 7:00 a o 20:00 h. V prievozskom
  kaštieli: vo štvrtok ráno o 6:00 h a o 18.00 s procesiou v areáli Kaštieľa. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pozývame deti, zvlášť
  prvopríjímajúce, aby si do procesie pripravili košíky s lupienkami z kvetov.
 • V stredu 7. júna 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Na budúcu nedeľu 11. júna 2023 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho
  Kristovho Tela a Krvi pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista
  prítomného v Oltárnej sviatosti.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10 a 30 €.
 • Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice – 4. 6. 2023
Prejsť na začiatok