02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 10. nedeľu v období Cez rok - 11. 6. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa, 11.06.2023
08:00 Za dobrodincov.
09:30
Za zdravie a Božie požehnanie manželstva Miroslava a Andrei Nadašdiovcov.
11:00
Za duchovnú obnovu farnosti.
20:00
Za † Petra a Božie požehnanie pre babku Gabrielu i celú jej rodinu.

Pondelok, 12.06.2023
07:00 Poďakovanie za 50 rokov života Anny.
18:00 Na úmysel.

Utorok, 13.06.2023
07:00 † sestra Terézia Želmíra a jej manžel Juraj.
18:00 Požehnanie pre babičky: Helena a Oľga.

Streda 14.06.2023
07:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 92.rokov života.
18:00 Za † rodičia Anna a Alojz

Štvrtok, 15.06.2023
07:00 † manžel František, rodičia Aurélia a Ján a krstná mama Mária.
18.00 † Anna Palkovičová (2. výročie).

Piatok, 16.06.2023
07:00 Požehnanie pre rodičov Štefan a Mária.
18:00 † Júlia a Jozef Blatnický.

Sobota: 17.06.2023
07:00 † Irena.
17:00  † rodičia, súrodenci z obidvoch strán, manžel Alexander.

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

 • Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO – slávnosť.

 • Sobota: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie – spomienka

 • Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ĎALŠIE OZNAMY

 • V piatok 16.6. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní
  modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok 16.6.2023 o 17.00 hod., bude svätá omša aj v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Prievoze.
 • Vo štvrtok 15.6 bude stretnutie birmovancov skupiny P Petra Majerčíka CM. Začiatok je 17.20 na modlitbe sv. ruženca v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Srdečne Vás pozývame na mestský akademický festival Bratislavské Hanusové dni, ktorý sa uskutoční od 16. do 19. júna 2023 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Záštitu nad festivalom prevzal otec
  arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Viac informácií na www.bhd.sk
 • Zbierka z minulej nedele na naše pastoračné centrum vyniesla 1758,40 €.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20 a 200 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na X. nedeľu Cez rok – 11. 6. 2023
Prejsť na začiatok