02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 12. nedeľu v období Cez rok - 25. 6. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Utorok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
  • Streda: Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka – spomienka
  • Štvrtok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – slávnosť
  • Piatok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľubovoľná spomienka
  • Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Nedeľa, 25.6.2023.
08:00 † manžel Ondrej a rodičia z oboch strán
09:30 † Miroslav Branický
11:00 Za duchovnú obnovu farnosti
20:00 Za zdravie o Božie požehnanie pre Silviu

Pondelok, 26.06.2023
07:00 † Irina
18:00 † Milan a Margita

Utorok, 27.06.2023
07:00 † syn František a manžel František a rodičia z oboch strán
18:00 † Božena, manžel Martin a syn Martin

Streda, 28.06.2023
07:00 Za † z rodiny Valentínovej
18:00 Za spásu a Božie požehnanie pre Janu

Štvrtok, 29.6.2023
7:00 † priateľky Jozefína, Anna, Mária a Helena
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Klaudiu
20:00 Za duchovnú obnovu farnosti

Piatok, 30.06.2023
7:00 Za duše v očistci
 18:00 † mamička Annu

Sobota, 01.07. 2023
07:00 Za duše v očistci
17:00 † rodičia Jozef a Anna a svokrovci Július a Alžbeta.

ĎALŠIE OZNAMY

– Vo štvrtok 29.06 slávime prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla. V kostole sv. Vincenta budú sväté omše o 7:00, 18:00 a o 20:00 hodine. Veriaci, ktorý v tento deň zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik..) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Zároveň, veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6 navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
– Svätá omša v maďarskom jazyku v kaštieli na slávnosť sv. Petra a Pavla nebude 29.6., ale bude slávená už
túto nedeľu 25.6 o 9:30. Počas mesiacov júl a august bude slúženie sv. omší v maďarskom jazyku prerušené, obnovené bude od 3.septembra 2023.
– Organizátori podujatia srdečne pozývajú na tzv. Godzone Worship Nights – modlitebný večer chvál pod otvoreným nebom, ktorý sa uskutoční v piatok 30.júna o 19:00 na Tyršovom nábreží pod mostom, v Bratislave. VSTUP JE ZDARMA.
– Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 1.7. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
– Rodičom, starým rodičom, deťom a všetkým vám, prajeme radostné a požehnané prežitie prázdnin.
– Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 2×50€ .
– Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 12. nedeľu Cez rok – 25. 6. 2023
Prejsť na začiatok