02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 13. nedeľu v období Cez rok - 2. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok.
 • Utorok: Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka.
 • Streda: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV – slávnosť.
 • Štvrtok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka.
 • Piatok: Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza – ľubovoľná spomienka.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa
8.00 Za živých členov posvätného ruženca
9.30 Zs. otec Viliam Maňúch
11.00 Za duchovnú obnovu farnosti
20.00 Zs. rodičia Etela a Ján
Pondelok
7.00 Za Božiu vôľu a dary Ducha Svätého pre manželstvo kamarátky.
18.00 Za životné jubileum 50 rokov manželia Žaneta a Ivan
Utorok
7.00 Zs rodičia Ambróz a Anna, st. rodičia z oboch strán
18.00 Zs. rodičov Jozef a Veronika a st. rodičia z oboch strán
Streda
8.00 Zs. rodičia Zoltán a Šarlota
11.00 Za duchovnú obnovu farnosti
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre sestry
Štvrtok
7.00 Na úmysel celebranta
18.00 Zs. manžel Karol a rodičia z oboch strána príbuzní
Piatok
7.00 Na úmysel celebranta
18.00 Zs. Štefan Janotík a rodičia z oboch strán.
Sobota
7.00 Na úmysel celebranta
17.00 Zs. členovia posvätného ruženca

INÉ

 • Vstúpili sme do obdobia prázdnin a dovoleniek, aby sme si oddýchli a načerpali nové sily. To sa týka aj kňazov v našej farnosti. Z tohto dôvodu vás prosíme o trpezlivosť. Budeme vám slúžiť ako budeme vládať, ale bude nás menej ako zvyčajne a pokrývať budeme aj služby za bratov, ktorí si čerpajú dovolenky.
 • V stredu 5.7. na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda budú sväté omše v kostole sv. Vincenta o 8:00, 11:00 a 18:00. V Kostole Najsvätejšieho Srdca v Prievoze bude svätá omša ráno o 8.00 h, svätá omša o 17:00 h nebude.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00 hod.
 • Eucharistická adorácia bude vo Farskom kostole v utorok a piatok od 16:00 h .
 • V mesiaci júl by sme radi zachovali večerné utorkové adorácie na spôsob Taizé. Všetci ste pozvaní na hodinovú adoráciu po večernej sv. omši, v čase 18.45 – 19.45.
 • Vincentínsky denný tábor , ktorý organizuje Seminár Misijnej spoločnosti Sv. Vincenta de Paul v spolupráci s farnosťou Ružinov bude tohto roku prebiehať od 3. do 7. júla v sále Vincentínum na prízemí kostola. Kapacita tábora je už naplnená. Prosíme veriacich o modlitby za Božie požehnanie a ochranu.
 • V dňoch 3.7 až 7.7 bude predajňa sv. Vincenta zatvorená, nakoľko v tomto čase bude prebiehať inventúra.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10 a 50 € .
 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele vyniesla 1260,10 € .
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na naše pastoračné centrum.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Farské oznamy na 13. nedeľu Cez rok – 2. 7. 2023
Prejsť na začiatok