02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 14. nedeľu v období Cez rok - 9. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Utorok: Sv. Benedikt, opát, patrón Európy – sviatok.

  • Štvrtok: Sv. Henrich – ľubovoľná spomienka.

  • Piatok: Sv. Kamil z Lellisu, kňaz – ľubovoľná spomienka.

  • Sobota: Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka.

  • Nedeľa: 15. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK [A].

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

9.VII.
Nedeľa
8.00 Za dobrodincov
9.30 Za Božie požehnanie k 50 r. života pre Mirku.
11.00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00 Zs Mária.
10.VII.
Pondelok
7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa pred operáciou.
18.00 Za + Rodičia, Ján a Anna, brat Peter.
11.VII.
Utorok
7.00 Zs. Vladimír Chytil, 25. výročie úmrtia.
18.00 Zs mamička Emília.
12.VII.
Streda
7.00 Za. zs. brata Miroslava, jeho manželku Milku a celú jeho rodina.
18.00 Požehnanie pre otca Jozefa
13.VII.
Štvrtok
7.00 zs Antony a Erik, zs manželia Oskar a Edita
18.00 Za zeravie a Božie požehnanie pre rodičov
14.VII.
Piatok
7.00 Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre rodinu Muráňovú.
18.00 Zs. matka Viera.
15.VII.
Sobota
7.00 Požehnanie pre manželov Juraja a Luciu.
17.00 Za dary Ducha Svätého pre birmovnú dcéru Sofiu.

INÉ

  • V prvom prázdninovom týždni sa v priestoroch pod kostolom Sv. Vincenta de Paul konal Vincentínsky denný tábor, ktorí si pripravili seminaristi Misijnej spoločnosti spolu s animátormi zo Združenia Mariánskej mládeže. Zúčastnilo sa ho 54 detí o ktorých sa staralo takmer 20 animátorov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh tábora: seminaristom Misíjnej spoločnosti pod vedením brata Martina Zajíca, animátorom, Dcéram sv. Františka z Assisi a Spojenej škole Sv. Vincenta de Paul za poskytnutie vonkajších priestorov, rodičom a všetkým dobrodincom, ktorí tábor podporovali svojimi modlitbami a obetami – duchovnými aj materiálnymi. Zvlášť chceme poďakovať mestu Bratislava za finančnú podporu nášho tábora.

  • Predajňa náboženskej literatúry a predmetov pod kostolom sv. Vincenta de Paul oznamuje, že po inventarizácií bude opäť otvorená od pondelka 10. júla 2023 v štandardných otváracích hodinách, teda od 15.00 do 19.30. Príďte pozrieť, čo majú nové. 

Všetkým vyprosujeme požehnaný letný čas prázdnin a dovoleniek.

P. Peter Šaradin, CM, farár,

v zastúpení: P. Peter Majerčík, CM – farský vikár.

Farské oznamy na 14. nedeľu Cez rok – 9. 7. 2023
Prejsť na začiatok