02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 15. nedeľu v období Cez rok - 16. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Pondelok:  Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov – spomienka.

  • Štvrtok:      Sv. Apolinára – ľubovoľná spomienka.

  • Piatok:       Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.

  • Sobota:      Sv. Márie Magdalény – sviatok.

  • Nedeľa:     16. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK [A].

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

16.VII.

Nedeľa

8.00

† rodičia Paulína a Štefan, tiež Mária a Pavol.

9.30

† mamička Emília.

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti.

20.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre brata Miloša a jeho rodinu.

17.VII.

Pondelok

7.00

Za zosnulých z rodiny Lampartovej a Ščigulinskej.

18.00

† Jozef a Ruženka, ich rodičia, súrodenci a švagrovia.

18.VII.

Utorok

7.00

Za zdravie Božie požehnanie a dar lásky pre rodinu.

18.00

† Anna.

19.VII.

Streda

7.00

Za obrátenie.

18.00

Za † manžela Norberta (1.výročie).

20.VII.

Štvrtok

7.00

† Radek.

18.00

Za † manžela Vladimíra a rodičov z oboch strán.

21.VII.

Piatok

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a jej deti.

18.00

† manžel Milan a jeho rodičia: Jakub a Mária.

22.VII.

Sobota

7.00

† rodičia z obidvoch strán.

17.00

† Mária, Andrej, Ján, Ľudovít.

INÉ

▪ V sobotu 22. júla 2023 o 15.00 h sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 11. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývajú všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
▪ V nedeľu 23. júla 2023 o 10.30 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!
▪ Pripomíname, že aj počas letných prázdnin je vám k dispozícií farská kancelária, každý pracovný deň od 15.00 do 17.00 hod.
Na potreby kostola prispeli v uplynulom týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 2×50 EUR.
Zbierka na naše pastoračné centrum z uplynulej nedele bola vo výške 1904,3 EUR.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.


P. Peter Šaradin CM, farár,
v zastúpení: P. Peter Majerčík, CM – farský vikár.

 

Farské oznamy na 15. nedeľu Cez rok – 16. 7. 2023
Prejsť na začiatok