02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 16. nedeľu v období Cez rok - 23. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Pondelok:     Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza – ľubovoľná spomienka.

  • Utorok:          Sv. Jakuba, apoštola – sviatok.

  • Streda:          Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka.

  • Štvrtok          Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka.

  • Sobota:         Sv. Marty, Márie a Lazára – spomienka.

  • Nedeľa:         17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK [A].

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

23.VII.

Nedeľa

8.00

 † manžel Ondrej a brat Otto.

9.30

 Za zdravie a Božie požehnanie pre Eriku, očakávané dieťatko a celú rodinu.

11.00

 Za duchovnú obnovu farnosti.

20.00

 † Rozália a Vincent, rodičia a súrodenci.

24.VII.

Pondelok

7.00

 † rodičia Anna a Jozef.

18.00

 † syn Marek, synovec Patrik, rodičia: Anna a Štefan, starí rodičia: Emília a Jozef, krstná mama Margita.

25.VII.

Utorok

7.00

 Poďakovanie za syna Ladislava a milosť viery pre celú rodinu.

18.00

 † rodičia Anna a Jozef.

26.VII.

Streda

7.00

 † Marián a Eva.

18.00

 Za † rodičov a súrodencov z oboch strán.

27.VII.

Štvrtok

7.00

 † manžel Ferdinand a jeho rodičia.

18.00

 † Školastika.

28.VII.

Piatok

7.00

 Za † rodičov, starých rodičov a svokrovcov.

18.00

 Za úspešnú operáciu, dary Ducha Svätého a Božiu milosť pri uzdravení.

29.VII.

Sobota

7.00

 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária a Vladimíra.

17.00

 † František.

INÉ

  • Komisia pre mládež bratislavskej arcidiécézy oznamuje, že pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej š Viac informácií o BAŠ-ke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.skalebo na plagáte v predsieni kostola.
  • Na žiadosť bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského sa vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy pri svätých omšiach bude každý deň pridávať do spoločných modlitieb veriacich niektorá z prosieb za blahorečenie kňaza Alfonza Paulena (1913-1954). 

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár,
v zastúpení: P. Peter Majerčík, CM – farský vikár.

 

Farské oznamy na 16. nedeľu Cez rok – 23. 7. 2023
Prejsť na začiatok