02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 17. nedeľu v období Cez rok - 30.7.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:    Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka.

 • Utorok:         Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupi a učiteľa Cirkvi – spomienka.

 • Streda:         Sv. Euzébia Vercellského, biskupa a Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza – ľubovoľné spomienky. 

 • Piatok:         Sv. Jána Máriu Vianneya – spomienka.

 • Sobota:        Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa:        18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SVIATOK PREMENENIA PÁNA.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

30.VII.
Nedeľa
8.00† manžel Pavol a syn Alexander.
9.30† syn Emil.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Alojz.
31.VII.
Pondelok
7.00Za ťažko chorú Zuzanu.
18.00Za uzdravenie Tatiany.
1.VIII.
Utorok
7.00Za ťažko chorú Martinu a jej rodinu.
18.00† rodičia Ján a Elena.
2.VIII.
Streda
7.00† bratia z rodiny Gašparovej.
18.00† Ján, Mária, Jana, Daniel.
3.VIII.
Štvrtok
7.00† manžel Jozef.
18.00† manžel Mikuláš.
4.VIII.
Piatok
7.00† Vilma a Anna.
18.00Božie požehnanie pre rodičov Ján a Jana.
5.VIII.
Sobota
7.00† manžel Ján, rodičia: Matúš a Apolónia, 4 bratia a synovec.
17.00† členovia posvätného ruženca.

INÉ

 • Hnutie „Apoštolát modlitby“ nás pozýva v mesiaci august prosiť za Svetové dní mládeže v Portugalsku, aby tieto dni pomohli mladým ľuďom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
 • V stredu 2. augusta je možné získať takzvané PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY: úplne odpustky v tento deň môže získať veriaci, ktorý okrem obvyklých podmienok (Sv. prijímanie, svätá spoveď, modlitba na úmysel Svätého Otca) sa nábožne pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha) a to počas návštevy baziliky minor, katedrálneho chrámu, farského, alebo františkánskeho kostola.
 • V tomto týždni je PRVÝ PIATOK V MESIACI. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 hod. NAJSVäTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k eucharistickej poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše.
 • EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA NA Spôsob TAIZE bude vo farskom kostole každý utorok po večernej svätej omši do 19.45 hod.
 • Bohu známa darkyňa prispela na výstavbu pastoračného centra sumou 50 EUR. Na budúcu nedeľu sa uskutoční aj farská zbierka na naše pastoračné centrum. Na stavbe aktuálne prebiehajú interiérové aj exteriérové práce. Dokončuje sa dlažba a elektrika, pripravuje sa osadenie vonkajších zábradlí a iné drobné práce. V mesiaci september by stavba mala byť dokončená, a následne posvätená otcom arcibiskupom Zvolenským a odovzdaná do užívania.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár,
v zastúpení: P. Peter Majerčík, CM – farský vikár.

 

Farské oznamy na 17. nedeľu Cez rok – 30. 7. 2023
Prejsť na začiatok