02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Slávnosť Premenenia Pána - 6.8.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Pondelok:    Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo sv. Kajetána, kňaza – ľubovoľné spomienky.

  • Utorok:         Sv. Dominika, kňaza – spomienka.

  • Streda:         Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy – sviatok. 

  • Štvrtok:        Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka – sviatok.
  • Piatok:         Sv. Kláry, panny – spomienka.

  • Sobota:        Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľné spomienky.

  • Nedeľa:        19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

6.VIII.
Nedeľa
8.00 Za živých členov posvätného ruženca.
9.30 Za † Karol, rodičia a teta.
11.00 Za duchovnú obnovu farnosti
20.00 † manžel Ladislav i rodičia Etela a Ján.
7.VIII.
Pondelok
7.00 Za † rodičov korbašovlá, Víťazková a Osuská
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny: Jureníková 1 a 2 a rod. Tomagová.
8.VIII.
Utorok
7.00 † rodičia Ján a Sabína.
18.00 † rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, teta a strýko.
9.VIII.
Streda
7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala.
18.00 Za uzdravenie Márie
10.VIII.
Štvrtok
7.00 Požehnanie pre manželov Hercegových pri 60 výročí sobáša
18.00 † manžel, bratia s manželkami a rodičia.
11.VIII.
Piatok
7.00 Poďakovanie za dožitých 60 rokov života za Zuzanu.
18.00 Za zdravie a úspešnú operáciu pre vnuka Jakuba, za Jána, poďakovanie za vieru a zdravie Zuzany.
12.VIII.
Sobota
7.00 † manžel Jána rodičia: Vladimír a Františka.
17.00 Na úmysel darcu.

INÉ

– Spojená škola sv. Vincenta de Paul prijme od 1.9.2023 učiteľa nemeckého jazyka na polovičný úväzok a vychovávateľa v Školskom klube detí na plný úväzok. Bližšie informácie na adrese školy: Bachova 4, Bratislava, t.č. 02/43427451.

– Do pozornosti dávame audioknihu exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti, ktorú pripravil koordinačný tím Federácie Regnum Christi v Bratislave. Audioknihu nájdete v streamovacej službe Soundcloud na účte s názvom „Regnum Christi Bratislava“ alebo si môžete  naskenovať QR kód umiestnený na plagáte na výveske.

– Deťom a rodičom prajeme požehnanú druhú polovicu prázdnin a dovoleniek.

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 50, 100 a 1000€ .

Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum.  

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 18. nedeľu Cez rok – Slávnosť Premenenia Pána, 6. 8. 2023
Prejsť na začiatok