02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 19. nedeľu v období Cez rok - 13.8.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – spomienka
  Utorok: NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – slávnosť
  Streda: Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka
  Piatok: Sv. Heleny – ľubovoľná spomienka
  Sobota: Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľubovoľná spomienka
  Nedeľa: 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov.

13.08.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kaváčovú a Solčanskú.

  

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti.

 

20:00

† Fridrich.

Pondelok:

7:00

† rodičia Peter a Matilda.

14.08.

18:00

Za pokoj pre zblúdilú dušu.

Utorok:

7:00

Na úmysel darcu.

15.08.

18:00

† Irena.

 

20:00

Za duchovnú obnovu farnosti.

Streda:

7:00

Poďakovanie za milosti a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a rodinu.

16.08.

18:00

Požehnanie pre babičku Júliu.

Štvrtok:

7:00

† rodičia Janka a Rudko a brat Rudinko.

17.08.

18.00

† František.

Piatok:

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie, Božiu pomoc a ochranu pre Alojza a rodinu.

18.08.

18:00

Za † manžela Richarda

Sobota:

7:00

† rodičia Pavol a Margita a šesť súrodencov.

19.08.

17:00

† Ján Príhoda – 1. výročie.

Nedeľa:

8:00

† rodičia: František a Margita, Tibor a Monika. Starí rodičia z oboch strán.

20.08.

9:30

† manželka Helena, rodičia z oboch strán, syn Roman, zať a švagrovia.

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Božie požehnanie pre krstnú dcéru Sáru a jej rodičov.

-V utorok 15.8. je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatie Panny Márie. Sväté omše v Kostole sv. Vincenta budú: o 7:00, 18:00 a 20:00 hod. Sv. omša v kaštieli bude ráno o 6:00 hod.

– Bratia dominikáni nás pozývajú na 27. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.–20. augusta 2023 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod. Na PLAGÁTE si môžete pozrieť celý program púte. Srdečne pozývame! Viac informácií na https://dunajskaluzna.fara.sk/

– Spojená škola sv. Vincenta de Paul prijme od 1.9.2023 učiteľa nemeckého jazyka na polovičný úväzok a vychovávateľa v Školskom klube detí na plný úväzok. Bližšie informácie na adrese školy: Bachova 4, Bratislava, t.č. 02/43427451.

Zbierka na naše pastoračné centrum z minulej nedele vyniesla 1865€ .

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 19. nedeľu Cez rok – 13. 8. 2023
Prejsť na začiatok