02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 20. nedeľu v období Cez rok - 20.8.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Pia X., pápeža – spomienka

Utorok:

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej – spomienka

Streda:

Sv. Ruženy Limskej, panny – ľubovoľná spomienka

Štvrtok:

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA – sviatok

Piatok:

Sv. Ľudovíta a Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza – ľubovoľné spomienky

Nedeľa:

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa:

8:00

† rodičia: František a Margita, Tibor a Monika. Starí rodičia z oboch strán.

20.08.

9:30

† manželka
Helena, rodičia z oboch strán, syn Roman, zať a švagrovia.

  

11:00

Za duchovnú
obnovu farnosti

 

20:00

Božie
požehnanie pre krstnú dcéru Sáru a jej rodičov.

Pondelok:

7:00

Za + rodičov
Janina a Alojzi a dcera Tereza

21.08.

18:00

† rodičia
Helena a František.

Utorok:

 7:00

† rodičia
Gregor a Anna, starí rodičia z oboch strán, brat Anton a švagor Michal.

22.08.

18:00

† manžel
Jozef.

Streda:

7:00

Za + Zlaticu

23.08.

18:00

† manžel
Jozef a rodičia.

Štvrtok:

7:00

Za +
Františka

24.08.

18.00

† rodičia:
Anna a Milan.

Piatok:

7:00

Za +
priateľky Maťku, Zorku a Táňu

25.08.

18:00

Priateľky:
Helena a Anna.

Sobota:

7:00

Za uzdravenie
rodiny Tamary

26.08.

17:00

Na úmysel
darcu.

Nedeľa:

8:00

Za + Moniku

27.08.

9:30

Požehnanie
pre manželov Antona a Lucie za dar dieťaťa

 

11:00

Za duchovnú
obnovu farnosti.

 

20:00

Za † rodičov
Katarínu a Emila.

 

  • Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje v Bratislave, ponúka od 1.9.2023 dievčatám –  študentkám  možnosť ubytovania v troch  2 lôžkových izbách s vlastným hygienickým zariadením + spoločná kuchynka.

ADRESA :  Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje, Tomášikova 8A,  Bratislava – Ružinov

Kontakt: prihlásiť sa môžu na   č.t. 0911 352 331 Miháliková Libuša, riaditeľka Domu nádeje

– Saleziáni, FÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 4. ročník Miništrantskej bodky za prázdninami. Uskutoční sa 2. septembra v rodisku bl. mučeníka za povolania dona Titusa Zemana. Registrácia začína o 9.30 pred kostolom vo Vajnoroch. Tohtoročné podujatie sa bude niesť v duchu hesla: Učiteľ, kde bývaš? – Rabbuni, kde bývaš? V duchovnom programe sa predstaví najkrajší človek i Boh zároveň – Ježiš Kristus. Uskutoční sa to aj prezentáciou novej knihy pre miništrantov s názvom Poď aj ty! Zároveň bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi a vrcholom podujatia bude svätá omša. Poobede príde na rad tradičné športovo-súťažno-zábavné popoludnie v štýle Miništrantská Guinessova kniha rekordov. Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň. Email: lusko@sdb.sk , spol.tymian@gmail.com.

– Aj v školskom roku 2023/24 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 50, 70 a 100 € .

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 20. nedeľu Cez rok – 20. 8. 2023
Prejsť na začiatok