02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 20. nedeľu v období Cez rok - 20.8.2023

 • LITURGICKÝ KALENDÁR
 • Pondelok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Utorok: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa – spomienka.
 • Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa:8:00Za + Moniku 
27.08.9:30Požehnanie pre manželov Antona a Lucie za dar dieťaťa
  11:00Za duchovnú obnovu farnosti.
 20:00Za † rodičov Katarínu a Emila.
Pondelok:7:00† rodina Žáková, Michal, František s manželkou a ich rodičia.
28.08.18:00† mama Mária, otec Ernest a príbuzní.
Utorok: 7:00Za + Doda Janíčka
29.08.18:00† manžel Jozef  Vrabľanský a rodičia z oboch strán.
Streda:7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
30.08.18:00Za + dcéru Ivetu a syna Jána 
Štvrtok:7:00Za + manžela 
31.08.18.00† Ján Bezák.
Piatok:7:00† Lýdia Babková
01.09.18:00Za darcu a na jeho úmysly.
Sobota:7:00Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a požehnanie 
02.09.17:00† členovia posvätného ruženca.
Nedeľa:8:00Za živých členov posvätného ruženca
03.09.9:30† rodičia Emil (10 výr.) Otília (5 výr.) a starí rodičia z oboch strán
 11:00Za duchovnú obnovu farnosti
 20:00† rodina Čuláková a Anna Brunová.
 • V tomto  týždni je  PRVÝ PIATOK V MESIACI . Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok  od 16.00 hod. NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k eucharistickej poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše. Zvlášť povzbudzujem deti a mládež k sv. spovedi, aby s čistým srdcom začali nový školský rok.

 • Modlitba FATIMSKEJ SOBOTY bude v sobotu 2.9. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.

 • Aj v školskom roku 2023/24 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO.

 • Na základe usmernenia z ABU, povzbudzujeme rodičov, ktorí chcú dať svoje deti na 1. sv. prijímanie, aby ich prihlásili na Náboženskú výchovu už od prvej triedy.

 • V nedeľu 3.9 na svätých omšiach budeme vzývať Ducha Svätého o potrebné milosti do nového školského roku.

 • Od budúcej nedele 3.9.2023 sa začnú sláviť sv. omše v Prievozskom kaštieli  v maďarskom jazyku 9.30.

 • Bratislavská arcidiecéza nás srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej a otca biskupa Vasiľa Hopka. Uskutoční sa 14. septembra 2023 o 18.00 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia pán kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätého Stolca.

 • Spojená škola sv. Vincenta prijme do prac pomeru ešte jednu vychovávateľku. K dispozícii je aj ubytovanie v školskom byte. Kontakt: t.č. 02/43427451.

 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x 100 a 200€ .

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na naše pastoračné centrum. Od dnešnej nedele bude otvorený aj bočný vchod do kostola. V priebehu pár dní si na našej stránke môžete pozrieť fotografie z interiéru Pastoračného centra, ktoré bude v krátkej dobe dokončené. Ďakujeme veľmi pekne za milodary, modlitby a obety na tento účel. Na parkovisko si budeme musieť ešte chvíľku počkať.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 21. nedeľu v Cezročnom období – 27. 8. 2023
Prejsť na začiatok