02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 22. nedeľu v období Cez rok - 3.9.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka.

 • Piatok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie – sviatok.

 • Sobota: Sv. Petra Clavera, kňaza – ľubovoľná spomienka.

 • Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

3.IX.
Nedeľa
8.00Za živých členov posvätného ruženca.
9.30Zs rodičia Emil (10 výr.) Otília (5 výr.) a starí rodičia z oboch strán.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† rodina Čuláková a Anna Brunová.
4.IX.
Pondelok
7.00Za † bratranca Petra a strýka Ondreja
18.00† Michal.
5.IX.
Utorok
7.00† rodičia Ernest a Berta.
18.00† rodičia Viliam a Mária.
6.IX.
Streda
7.00† Bohumil.
18.00† manželka Stanka a mama Marta.
7.IX.
Štvrtok
7.00Poďakovanie za 27 rokov manželstva Márie a Viliama a za dcéru Barborku.
18.00Za záchranú mladej rodiny Gašparovičovej.
8.IX.
Piatok
7.00† rodičia z oboch strán, † František, Emerencia, Alžbeta a Hana.
18.00Poďakovanie za 80 r. života mamičky Marienky.
9.IX.
Sobota
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Máriu.
17.00† manžel Jozef a rodičia z oboch strán.
 • Dnes pri svätých omšiach budeme vzývať Ducha Svätého o potrebné milosti do nového školského roku.

 • Otvárame nový prípravný kurz pre birmovancov vo veku od 14 rokov. Prihlášky prosíme vyplniť online
  prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/H84dEPeVDj5vVCwM9 do 30.9.2023.

 • Otvárame prípravu detí na prvé sväté prijímanie zo štátnych škôl, prihlášky prosíme vyplniť online
  prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/kN3J9fwATv49DcWC6 Prihlasovanie je možné do 30.9.2023. Niekoľko prihlášok bude k dispozícií aj v papierovej forme v sakristií kostola. Prosíme uprednostniť elektronický spôsob.

 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši 9:30 za účastí detí, požehnáme deťom školské tašky a pomôcky, aby ich Božie požehnanie sprevádzalo aj v novom školskom roku.

 • Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že zadeľovanie rozvrhov pre novoprijatých žiakov a žiakov v prebiehajúcom štúdiu sa uskutoční na Chlumeckého 10 v pondelok 4. 9. 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v utorok až piatok 5. 9. až 8. 9. 2023 od 13.00 do 17.00 hod. Riadne vyučovanie podľa zadelených rozvrhov sa začína v pondelok 11. 9. 2023. Škola ešte môže prijať nových žiakov na výtvarný odbor a hru na priečnej flaute. Bližšie informácie nájdete na www.zusc.sk

 • Aj v tomto školskom roku ste srdečne pozvaní na modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv.
  Martina v Bratislave každú prvú (pozn. okrem novembra) stredu v mesiaci vždy o 19.00. Modlitbu bude viesť
  bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Blíži sa tradičná zbierka Boj proti hladu, a tak sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc s pečením a balením
  medovníkových srdiečok. Materiál na balenie je k dispozícii pri vchode do sakristie.

 • Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý
  sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácií na www.bratislavazazivot.s

 • Sestry Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho a Bratia Tešitelia pripravili nový kalendár na rok 2024. Kúpou
  kalendára je možné podporiť rozvoj pútnického miesta v Marianke. Zakúpiť si ho môžete vzadu na stolíku.

 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x 20€ a 300€.

 • Dnes je zbierka na naše pastoračné centrum.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 22. nedeľu v Cezročnom období – 3.9.2023
Prejsť na začiatok