02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 23. nedeľu v období Cez rok - 10.9.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľubovoľná spomienka
 • Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Štvrtok: Povýšenie Svätého kríža – sviatok.
 • Piatok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA – slávnosť.
 • Sobota: Sv. Kornélia, pápeža, a Sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka.
 • Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

10.IX.
Nedeľa
8.00Za dobrodincov.
9.30† rodičia: Kováčový a Hitkový a František.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00Za zdravie a bož požeh pri 40 r. manž Evy a Františka a ich rodinu.
11.IX.
Pondelok
7.00† Jozef a Štefánia, syn Tibor a zať Milan.
18.00† rodičia Rudolf a Irena, brat Rudolf.
12.IX.
Utorok
7.00Za rodičov, st. rodičov a krstných rodičov.
18.00† manžel Ján, rodičia Kapusniakový. Súrodenci: Jozef a Veronika a švagor, Vladimír.
13.IX.
Streda
7.00† Klára a Jozef, Anna a Michal.
18.00† Zlatica
14.IX.
Štvrtok
7.00† sesternica Magdaléna.
18.00† rodičia Aksamitovi a Hívešoví.
15.IX.
Piatok
8.00† rodičia František a Agneša i deväť súrodencov.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
18.00† mama Irena.
16.IX.
Sobota
7.00Za dary Ducha Svatého pre školákov z rodiny Malej.
17.00† manžel František a rodičia z oboch strán.
 • Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sväté omše v Kostole sv. Vincenta o 8:00, 11:00 a 18:00 hod. a v Prievoze o 8:00 hod.

 • Srdečne pozývame na púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. až 16. septembra v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštíne. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.

 • Otvárame nový prípravný kurz pre birmovancov vo veku od 14 rokov. Prihlášky prosíme vyplniť online prostredníctvom el. formulára https://forms.gle/H84dEPeVDj5vVCwM9 do 30.9.2023

 • Otvárame prípravu detí na prvé sväté prijímanie zo štátnych škôl, prihlášky prosíme vyplniť online
  prostredníctvom formulára https://forms.gle/kN3J9fwATv49DcWC6 Prihlasovanie je možné do 30.9.2023. Niekoľko prihlášok bude k dispozícií aj v papierovej forme v sakristií kostola. Prosíme uprednostniť
  elektronický spôsob.

 • Mnohí už viete, že sestry františkánky v Prievoze otvorili sociálne zariadenie pre seniorov s názvom – DOM MATKY ANNY. Ponúkame možnosť stať sa dobrovoľníkom v tomto zariadení a tak v týchto ľuďoch poslúžiť
  samému Kristovi. Ide o rôzne spoločenské aktivity. Viac informácií získate na výveske a v zariadení – teda, v Dome Matky Anny. Kontaktná osoba: sestra Simona e-mail: sestra.simona@gmail.com do predmetu uveďte „Dobrovoľník“

 • Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásenie je možné do 15. septembra 2023. Viac informácií nájdete na
  stránke www.mladezba.sk

 • Blíži sa tradičná zbierka Boj proti hladu, a tak sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc s pečením a balením medovníkových srdiečok. Materiál na balenie je k dispozícii pri vchode do sakristie.

 • Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý sa
  koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10 a 60 € .

 • Zbierka na naše pastoračné centrum z minulej nedele vyniesla 2635,30 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 23. nedeľu v Cezročnom období – 10.9.2023
Prejsť na začiatok