02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 24. nedeľu v období Cez rok - 17.9.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka.
 • Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok.
 • Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka.
  Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

17.IX.
Nedeľa
8.00† Walter Klimo a rodičia Anna a Milan Ševčíkovci.
9.30Za dar viery pre rodinu Kováčovú a Solčanskú.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00Prosba o dary Ducha Svätého pre deti Katku a Jakuba pri štúdiu.
18.IX.
Pondelok
7.00† Viera, spolužiačka.
18.00Na úmysel darcu.
19.IX.
Utorok
7.00Poďakovanie za 25 r. manželstva Milan a Agata a požehnanie do ďalších rokov.
18.00Poďakovanie za dožitých 80 rokov pre Annu Jablonickú.
20.IX.
Streda
7.00† rodičia a starí rodičia Klčovanský.
18.00† Dominik a ostatní členovia rodiny.
21.IX.
Štvrtok
7.00Za darcu a jeho úmysly.
18.00† manžel Vojtech a rodičia z oboch strán.
22.IX.
Piatok
7.00† rodičia Semanoví – Imrich a Alžbeta.
18.00† manžel Štefan (1.výročie) a rodičia z oboch strán.
23.IX.
Sobota
7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Wieslawa pri 90 rokov života a jeho rodinu.
17.00† manžel Metod (10. výročie), za zdravie a Božie pož. pre deti, vnukov a pravnukov.
 • V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, ktorých obsahom je poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Záväzný je iba jeden deň.
 • Otvárame nový prípravný kurz pre birmovancov vo veku od 14 rokov. Prihlášky prosíme vyplniť online
  prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/H84dEPeVDj5vVCwM9 do 30.9.2023.
 • Otvárame prípravu detí na prvé sväté prijímanie zo štátnych škôl, prihlášky prosíme vyplniť online
  prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/kN3J9fwATv49DcWC6 Prihlasovanie je možné do
  30.9.2023. Niekoľko prihlášok bude k dispozícií aj v papierovej forme v sakristií kostola. Prosíme uprednostniť elektronický spôsob.
 • Odchod pútnikov na Hostýn bude v stredu 20.9. o 7:30 z parkoviska pri kostole. Zoberte si aj české koruny, občiansky preukaz a preukaz poistenca. Obujte si prosím športovú obuv.
 • Na budúcu nedeľu 24.9. budeme sláviť slávnosť sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. Odpustovú slávnosť o 11.00 h bude celebrovať generálny vikár Mons. Daniel Ižold. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri príležitosti hodov je aj farská ofera.
 • Od pondelka 18.9.2023 sa budeme pred večernými sv. omšami v kostole sv. Vincenta modliť Deviatnik k sv. Vincentovi de Paul, aby sme sa tak duchovne pripravili na slávnosť nebeského patróna našej farnosti a kostola.
 • Birmovanci, skupina P. Petra Majerčíka, bude pokračovať v príprava na prijatie sviatosti birmovania. Začneme duchovnou obnovou v sobotu 23.9.2023 o 9.30 v kaplnke Zázračnej medaily. Predpokladaný koniec obnovy bude o 13.00 hod.
 • Pozývame miništrantov, aj s rodičmi, aby prišli na prvé stretnutie v novom školskom roku. V sobotu 23.9.2023 o 15.00 v sále Vincentínum pod kostolom sv. Vincenta.
 • Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20, 70 a 1000 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár


Pripájame Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR.

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,
sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14, 15) Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ.

My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Bratislava 14. septembra 2023

Farské oznamy na 24. nedeľu v Cezročnom období – 17.9.2023 a Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR
Prejsť na začiatok