02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 25. nedeľu v období Cez rok - 24.9.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka.
 • Streda: SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA, ZAKLADATEĽA MISíJNEJ SPOLOČNOSTI A SPOLOČNOSTI DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY, PATRÓNA KOSTOLA A FARNOSTI, SLÁVNOSŤ.
 • Štvrtok: Sv. Václava, mučeníka a Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľné spomienky.
 • Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok.
 • Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

24.IX.
Nedeľa
8.00† bratia: Pavol, Peter, Jozef a František.
9.30† rodičia Rozália a Michal.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Miroslav Šmidke.
25.IX.
Pondelok
7.00† mama Irena.
18.00† mamička a babička Mária.
26.IX.
Utorok
7.00Za milosti pre Silviu.
18.00† manžel Oskar a rodičia z oboch strán.
27.IX.
Streda
7.00Za zdravie a Božie požehnanie Františky a ridiny Kissovej a Púchlej
18.00† rodičia, syn Ján a Štefan.
28.IX.
Štvrtok
7.00Za + Jána a Máriu, sestru Jožku, Štefana a Margitu a ich detí
18.00Poďakovanie za 90 r života a požehnanie do ďalších rokov.
29.IX.
Piatok
7.00Poďakovanie za život a povolanie
18.00Za obrátenie manžela Michala a detí.
30.IX.
Sobota
7.00Za obnovu manželského vzťahu Pavel Jana
17.00† rodičia Ján a Milada, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina.
 • Dnes slávime slávnosť sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. Odpustovú slávnosť o 11.00 hod. bude celebrovať generálny vikár Mons. Daniel Ižold. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri príležitosti hodov je aj farská ofera. Dnešnú nedeľu sa môžete kúpou medovníkového srdiečka zapojiť do zbierky BOJ PROTI HLADU. Výťažok zbierky bude použitý na zmiernenie biedy v krajinách, kde vincentská rodina realizuje diela v prospech chudobných. Za Vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!
 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul ponúka už 3. číslo časopisu našej vincentskej rodiny – Vincent v nás. Toto číslo je zamerané na osobnosť sestry Bernadety Pánčiovej, zakladateľky rodiny nepoškvrnenej. Cena
  plnofarebného časopisu je naozaj symbolická – 1 €. Pre tých, ktorí by mali zájem je k dispozícií aj predchádzajúce číslo. Nájdete ich na stolíku pri východe z kostola.
 • Pozývame na cyklopúť ku kaplnke sv. Michala archanjela v osade Medené Hámre pri Borinke bicyklami prechodom cez hrebeň Malých Karpát. Tam sa v nedeľu, 1.10. o 14. hodine koná slávnostná hodová sv. omša. Odchod od nášho kostola o 10:30 hod. Podrobnosti na nástenke.
 • Otvárame nový kurz pre dospelých, ktorí majú záujem o sviatosť krstu, birmovania, alebo si chcú prehĺbiť duchovný život. Prihlásiť sa môžu na našej mailovej adrese rkfu@vdp.sk, alebo na farskom úrade.
 • Otvárame aj nový prípravný kurz pre birmovancov vo veku od 14 rokov. Prihlášky prosíme vyplniť online prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/H84dEPeVDj5vVCwM9 do 30.9.2023.
 • Otvárame prípravu detí na prvé sväté prijímanie zo štátnych škôl, prihlášky prosíme vyplniť online prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/kN3J9fwATv49DcWC6 Prihlasovanie je možné do
  30.9.2023. Niekoľko prihlášok bude k dispozícií aj v papierovej forme v sakristií kostola. Prosíme uprednostniť elektronický spôsob.
 • Budúcu sobotu 30.9. o 15:00 hod. sa uskutoční stretnutie miništrantov, ktoré sa malo konať túto sobotu, ale pre nepriaznivé počasie bolo preložené.
 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk alebo na ich facebooku.
 • V stredu 27.9 na svätej omši o 18.00 si pripomenieme sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti.
 • Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, 24. septembra (dnes) o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk
 • V nedeľu 1. októbra o 15.00 sa uskutoční v sále Vincentínum detské bábkové predstavenie. Cena na osobu sú 4 €.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20, 40 a 500 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 25. nedeľu v Cezročnom období – 24.9.2023
Prejsť na začiatok