02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 26. nedeľu v období Cez rok - 1.10.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Svätých anjelov strážcov – spomienka.
 • Streda: Sv. Františka Assiského – spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny – ľubovoľná spomienka.
 • Piatok: Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka.
 • Sobota: Ružencovej Panny Márie – spomienka.
 • Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.X.
Nedeľa
8.00Za živých členov posvätného ruženca.
9.30Za zosnulých z rodiny Pinčekovej a Malinovej.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00Za obrátenie Mateja a šťastie pri výbere partnerky.
2.X
Pondelok
7.00Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre rodinu Takácsových
18.00† rodičia a detí.
3.X
Utorok
7.00† matka Žofia.
18.00† švagor Gustík, Vladko a Paľko, susedka Milka.
4.X
Streda
7.00Božie požehnanie pre rodičov Jozef, Gabriela a Milada
18.00† manžel Ján Kál a rodičia Andrej a Rozália.
5.X
Štvrtok
7.00† dcéra Stela a otec Bernard.
18.00† rodičia Jozef a Emília a brat Marián.
6.X
Piatok
7.00† otec Stanislav, starí rodičia Ján a Štefánia.
18.00† Helenka Marcinková.
7.X
Sobota
7.00† brat Kamil
17.00† členovia spoločenstva posvätného tuženca.

 • V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Počas októbra sa bude kňaz aj s veriacimi pred večernou svätou omšou modliť ruženec a Loretánske litánie. Začíname o 17:20, v sobotu o 16:20. Účasťou na celej modlitbe môžeme získať úplné odpustky.
 • V utorok 3. októbra 2023 bude celodenná farská poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti v kaštieli v Prievoze. Po sv. omši o 17.00 sa uskutoční Tranzitus – liturgická spomienka na prechod sv. Františka do večnosti.
 • Stretnutie birmovancov, ktorých vedie P. Peter Majerčík, CM sa uskutoční vo štvrtok 5.októbra 2023. Začne modlitbou svätého ruženca o 17.20 hod. v Kostole sv Vincenta de Paul a po svätej omši bude pokračovať v sále
  Vincentinum pod kostolom.
 • Predajňa sv. Vincenta bude v dňoch 2.10 až 6.10 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
 • V tomto týždni je PRVÝ PIATOK V MESIACI . Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 hod. NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k
  eucharistickej poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše.
 • Modlitba FATIMSKEJ SOBOTY bude v sobotu 7.10. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • Na sviatok sv. Vincenta začala najväčšia medzinárodná pro-life kampaň: 40 dní za život, a potrvá do 5. novembra. Bratislava je jedno zo 681 miest na svete, kde táto misia za nenarodené deti prebieha. Práve preto, že potraty sa vykonávajú aj na území našej farnosti, pozývame veriacich postaviť sa za život. Kto chce, môže sa pridať k dobrovoľníkom, ktorí sa pravidelne stretávajú na modlitbu pred Nemocnicou Ružinov a pokojnou prítomnosťou svedčia o hodnote ľudského života od počatia. Viac informácií vám podajú dobrovoľníci pri východe z kostola.
 • Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Presnejší program nájdete na plagáte.
 • Dnes 1.10 sa o 15.00h uskutoční v sále Vincentínum detské bábkové predstavenie – Jašter Jeseter ide hľadať vodu, ktorá uniká z ich jazierka. Predstavenie je pre deti do 12 rokov. Cena na osobu sú 4 €.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 40, 50 a 100 € .
 • Zbierka pri príležitosti hodov vyniesla 4325,60 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 26. nedeľu v Cezročnom období – 1.10.2023
Prejsť na začiatok