02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 27. nedeľu v období Cez rok - 8.10.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov a Sv. Jána Leonardiho, kňaza – ľubovoľné spomienky.
 • Streda: Sv. Jána XXIII., pápeža – ľubovoľná spomienka.
 • Sobota: Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
 • Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

8.X
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola Sv. Vincenta de Paul.
9.30† Juraj Renčko, syn, rodičia a súrodenci.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti
20.00† Cyril a Mária, ich detí a prastarí rodičia Zvolenský.
9.X
Pondelok
7.00† Imrich.
18.00† sestra Agneška, jej manželia a švagrina Terézia.
10.X
Utorok
7.00† Ján Čapček.
18.00† starí rodičia Jozef a Anna a teta Helena
11.X.
Streda
7.00† mamička Vilma.
18.00† manžel Štefan
12.X
Štvrtok
7.00† rodičia Emerencia a Štefan, brat Rudolf a synovec Marián.
18.00† Justína Fulopová.
13.X
Piatok
7.00† krstní rodičia Ján a Irma.
18.00† Mária Kováčiková.
14.X
Sobota
7.00Za poznanie božej vôle pre Janu.
17.00† z rodiny Maňuchovej a Valkovičovej.
 • Prvé stretnutie novej skupiny birmovancov s rodičmi, ktoré vedie Páter Miroslav, bude vo štvrtok 12.10.
  2023 o 17:20 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac info. príde v emaile. Tešíme sa na začiatok tohto nového kurzu.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl v novom školskom roku sa uskutoční v sobotu
  14.10. 2023 o 10:00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v emaile. Tešíme sa na Vás.
 • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3.-5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20 a 100 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 27. nedeľu v Cezročnom období – 8.10.2023
Prejsť na začiatok