02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 28. nedeľu v období Cez rok - 15.10.2023

„Keď platí zásada, aby sme pomáhali ohrozeným údom Ježiša Krista, vtedy pred všetkým iným treba dať prednosť tejto činnej láske k blížnemu.“

[Sv. Vincent de Paul]

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Hedvigy, rehoľníčky; Sv. Margity Márie Alacouque, panny; Sv. Gála, kňaza – ľub. spomienky.

 • Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – spomienka.

 • Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok.

 • Štvrtok: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov mučeníkov alebo Sv. Pavla od Kríža, kňaza – ľub. spomienky.

 • Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

15.X
Nedeľa
8.00† Emília.
9.30† Terézia, Daniela a starí rodičia.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Ján.
16.X
Pondelok
7.00Za duše v očistci.
18.00† Ladislav.
17.X
Utorok
7.00Za duše v očistci.
18.00Za uzdravenie Matúša.
18.X
Streda
7.00Za duše v očistci.
18.00Poďakovanie za 24 výročie manželstva a dcéru Janku.
19.X
Štvrtok
7.00† manželia -Jozef a Lídia, syn Peter.
18.00† brat Alexander a ostatní † členovia rodiny.
20.X
Piatok
7.00† manžel Rudolf.
18.00† sestra Marta, brat Vladimír, rodičia a st. rodičia.
21.X
Sobota
7.00† Alexander, rodičia a starí rodičia z oboch strán.
17.00† rodičia, Karol a Mária, prarodičia, Ján a Eva, Jozef a Rozália.
 • Stretnutie birmovancov, skupina P. Petra Majerčíka, bude mať ďalšie birmovanecké stretnutie vo štvrtok19. októbra od 17.20 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.
 • Ďalšie pravidelné stretnutie miništrantov z našej farnosti bude v sobotu 21.októbra 2023 o 14.00 v sále Vincentínum pod kostolom sv. Vincenta de Paul. Pozývame aj nových záujemcov o miništrovanie.
 • Slovenská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Vydávanie jedla prebieha denne od 10:30 do 13:30. Počas služby vám Charita zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom, stačí sa prihlásiť prostredníctvom formuláru na stránke www.charita.sk
 • Pozývame Vás na oslavy 20. výročia návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. v Bratislave – Petržalke, ktoré vyvrcholia slávnostnou svätou omšou na budúcu nedeľu 22.10 o 9.00h v Kostole Svätej rodiny, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli. Program osláv je na plagáte na výveske.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. V našej farnosti budeme budeme v tento deň (22. októbra 2023) prosiť za misijne dielo Cirkvi aj modlitbou Posvätného ruženca spojenou s adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily o 15.00 hod. Vchod od Domu nádeje.
 • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 28. nedeľu v Cezročnom období – 15.10.2023
Prejsť na začiatok