02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 29. nedeľu v období Cez rok - 22.10.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka.
 • Utorok: Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka.
 • Streda: Sv. Maura, biskupa – ľubovoľná spomienka.
 • Sobota: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov – sviatok
 • Nedeľa: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

22.X
Nedeľa
8.00Za dary Ducha Svatého a všetký potrebné milosti pre dcéru Dominiku
9.30Za + manžela Ľudovíta a rodičov z oboch strán
11.00Za duchovnú obnovu farnosti
20.00Za+ Božena Slugeňová
23.X
Pondelok
7.00Zs rodičia Jozef a Terézia, bratia Ľudovít a Jozef
18.00Požehnanie pre brata Rudolfa a jeho rodinu
24.X
Utorok
7.00Zs Anna, Emília, Hedviga, Mária a ich rodiny
18.00zomrelá Kvetoslava
25.X
Streda
7.00Zs rodičia z oboch strán Rudolf a Maragita, Ján a Irena
18.00Zs Dezider, Alžbeta, Gabriela, Soňa
26.X
Štvrtok
7.00Zs Pavol, Eduard, Ján a Pavlína
18.00Zs švagriná Oľga a rodičia z oboch strán
27.X
Piatok
7.00Za obnovennie manželského vzťahu Pavel a Jana
18.00Zs rodičia Terézia a Libor
28.X
Sobota
7.00Za Božie požehnanie pre živých a zosnulých členov rodiny
17.00Zs manelka Alžbeta
 • Dnes je misijná nedeľa a tiež zbierka na misie.
 • V našej farnosti budeme dnes (v nedeľu) prosiť za misijné dielo Cirkvi aj modlitbou
  Posvätného ruženca spojenou s adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily o 15.00 hod. Vchod od Domu nádeje.
 • Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského
  obetovanú za mier vo svete a medzi národmi, ktorú bude v pondelok 23. októbra 2023 o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Stretnutie novej skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 26.10. 2023, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta. Tešíme sa na vás.
 • Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 30 € .
 • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 29. nedeľu v Cezročnom období – 22.10.2023
Prejsť na začiatok