02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 29. nedeľu v období Cez rok - 22.10.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Streda: VŠETKÝCH SVÄTÝCH – slávnosť, prikázaný sviatok.
 • Štvrtok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH.
 • Piatok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka – ľubovoľná spomienka.
 • Sobota: Sv. Karola Boromejského, biskupa – spomienka.
 • Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

29.X
Nedeľa
8.00† Jozef, otec Leonard ast. rodičia z oboch strán.
9.30† Júlia Šormanová.
11.00Za farnosť.
20.00† rodičia Jozef a Johana, syn Milan a st. rodičia z oboch strán.
30.X
Pondelok
7.00† Alojz a Mária, Ján a Anna.
18.00† Pavlína.
31.X
Utorok
7.00Mária, Johana a František.
18.00Požehnanie pre sestru Marianu a jej rodinu.
1.11.2023
Streda
8.00† manžel Milan.
9.30† starí rodičia: Vendelín a Petronella Kurucoví.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Rozália a Vincent, rodičia a súrodenci z oboch strán, knazi Dominik, Vojtech a Jozef.
2.11.2023
Štvrtok
7.00
Poďakovanie za dožitých 70r. života brata Stanislava a prosba o Božie požehnanie a zdravie duše i tela-
18.00† rodičia, Jozef a Vincencia, starí rodičia a ostatná rodina.
3.11.2023
Piatok
7.00† rodičia Ľuldovít a Maragita.
18.00† manžel Viktor a celá rodinu.
4.11.2023
Sobota
7.00Poďakovanie za 70 rokov života Viery Lackovej a prosba o zdravie a B. požehnanie.
17.00† členovia spoločenstva posvätného tuženca.
 • V stredu 1.11. na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše v Kaštieli, aj v Kostole sv. Vincenta tak ako v nedeľu. V tento sviatok bude pobožnosť za zosnulých veriacich o 15:00 na cintoríne Ružinov (po novom Vrakuňa) pri centrálnom kríži a po svätej omši o 17:00 hod. v Kaštieli na cintoríne v Prievoze. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od 12. hod. 1.novembra do 24. hod. 2. novembra.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín v období od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých môže taktiež získať za obvyklých podmienok odpustky pre duše v očistci.
 • Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti. Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tentokrát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke sviecka.forumzivota.sk Kúpou
  sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.
 • V tomto týždni je PRVÝ PIATOK V MESIACI . Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, v pondelok od 17.00 a v utorok od 16.00 hod., aby sme mohli vyprosovať odpustky pre duše v očistci. A vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätými omšami. NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k eucharistickej poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše.
 • Modlitba FATIMSKEJ SOBOTY bude v sobotu 4.11. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
 • Zbierka na misie z minulej nedele vyniesla 1384 EUR.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 30. nedeľu v Cezročnom období – 29.10.2023
Prejsť na začiatok