02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 31. nedeľu v období Cez rok - 5.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Bl. Španielske mučenice, Dcéry kresťanskej lásky – spomienka vo Vincentskej rodine.
 • Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok.
 • Piatok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Sobota: Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna Bratislavskej arcidiecézy – sviatok
 • Nedeľa: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

5.11.2023
Nedeľa
8.00Za živých členov posvätného ruženca.
9.30† rodičia Branský, syn Miroslav, zať Tibor a starí rodičia z oboch strán.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00Za uzdrtavenie Štefana a Antona.
6.11.2023
Pondelok
7.00Za rodiny Evušákových a Ďurčových
18.00† rodičia: Helena a Eugen, brat Jozef Jelenčík.
7.11.2023
Utorok
7.00† Jozef a Mária
18.00† manžel Karol.
8.11.2023
Streda
7.00† Peter, Mária a Jozefína
18.00† starí rodičia, Jozef a Veronika.
9.11.2023
Štvrtok
7.00Za dar viery pre rodinu Malú
18.00† rodičia, Jozef a Mária, syn Andrejko.
10.11.2023
Piatok
7.00† členovia rodiny Chraščelovej.
18.00† manžel Maximilán.
11.11.2023
Sobota
7.00† Ján
17.00† starí rodičia, Elena a Ondrej, krstní rodičia, Marta a Štefan, bratranec Miroslav.
 • Stretnutie birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 9.11.2023, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta.
 • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.11. 2023 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 11.11. 2023 o 10:00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v emaile.
 • V stredu 8. novembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 • Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 11. novembra. Predchádzať mu bude slávnostná svätá omša s homíliou pre deti o 16.00 v Katedrále sv. Martina. Po nej o 17.00 bude na Rudnayovom námestí nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni a sprievod ulicami Starého Mesta. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť ryžu, olej alebo cestoviny pre rodiny v núdzi.
 • Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na Svätomartinské tríduum. Slávnostné sväté omše budú v piatok 10. novembra 2023 o 18.00, v sobotu 11. novembra 2023 o 16.00 a v nedeľu 12. novembra o 10.30. Svätomartinská zbierka, ktorá sa koná na budúcu nedeľu 12. novembra je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku.
 • Bratislavská arcidiecézna charita spustila 3. ročník grantového programu s názvom CreoCaritas, ktorým podporuje kreatívnu charitatívnu činnosť v Bratislavskej arcidiecéze. Kto má záujem, môže poslať prihlášku do 12. novembra 2023 cez www.bach.egrant.sk a uchádzať sa o finančnú podporu. Medzi žiadateľmi môžu byť
  dobrovoľníci z farských charít a farností, občianske združenia či neziskové organizácie zamerané na pomoc, podporu a rozvoj spoločenstva a komunity vo farnosti. Viac informácií o grante si môžete prečítať na www.charitaba.sk
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20 a 40 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 31. nedeľu v Cezročnom období – 5.11.2023
Prejsť na začiatok