02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 32. nedeľu v období Cez rok - 12.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Augustíny Pietrantoni – spomienka vo Vincentskej rodine.
 • Streda: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľné spomienky.
 • Piatok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka.
 • Sobota: Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

12.11.2023
Nedeľa
8.00† manžel Ondreja rodičia z oboch strán.
9.30Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Elišku,Kristínku, Mia Máriu.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Ján, Daniel, Jana, Mária.
13.11.2023
Pondelok
7.00† starí rodičia, Alžbeta a Ondrej.
18.00† Viliam, Irena, Vendelín a Ľudmila.
14.11.2023
Utorok
7.00† manžel Marian, rodičia, st. rodičia a krstní rodičia z oboch strán
18.00† otec Dionýz.
15.11.2023
Streda
7.00† Jozef
18.00† rodičia Vincent a Jozefína, manž. Emil, sestra Vincencia a zať František
16.11.2023
Štvrtok
7.00† Dezider s rodinou
18.00† manžel Vavrinec
17.11.2023
Piatok
7.00† syn Peter, brat František a st. rodičia
18.00† rodičia Vojtechoví, sestra Anna, starí rodičia z oboch strán.
18.11.2023
Sobota
7.00† rodičia, Jozef a Irma, dcéra Dagmar a manžel Rudo.
17.00† manžel Milan a rodičia, Katarína a Jozef.
 • Stretnutie birmovancov, ktorých vedie páter Peter Majerčík, CM, bude vo štvrtok, 16.11.2023, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta.
 • Misijná spoločnosť aj tento rok vydala malý vreckový kalendár na nadchádzajúci rok 2024, ktorý si môžete zakúpiť v sakristii Kostola sv. Vincenta. Kúpou tohto kalendára podporíte misijnú činnosť našej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. Cena je 1 Euro.
 • Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17. novembra 2023. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke http://www.cliptime.sk
 • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. novembra 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).
 • Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční uskutoční 21. 11. 2022 od 8.00 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné na http://www.ckba.sk
 • Svätomartinská zbierka, ktorá sa koná na dnešnú nedeľu 12. novembra je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 32. nedeľu v Cezročnom období – 12.11.2023
Prejsť na začiatok