02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 33. nedeľu v období Cez rok - 19.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok: Obetovanie Panny Márie – spomienka.
 • Streda: Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka.
 • Štvrtok : Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka a Sv. Kolumbána, opáta – ľubovoľné spomienky.
 • Piatok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka.
 • Sobota: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

19.11.2023
Nedeľa
8.00 † Helena a Ladislav, Dušan a Ladislav.
9.30 † Peter Daniel, manžel Stanislav a pokoj pre smútiacu Oľgu
11.00 Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00 Podakovanie Gabriely a Miloša za 7r. manželstva a prosba o zdravie a Božiu pomoc.
20.11.2023
Pondelok
7.00 Poďakovanie za dar 90 rokov života pre mamu Annu.
18.00 † rodičia Jozef a Viktória a sestra Margita.
21.11.2023
Utorok
7.00 O Božie požehnanie pre deti s rodinami.
18.00 † Erika.
22.11.2023
Streda
7.00 † rodičia Michal a Štefánia a † svokrovci Jozef a Pirožka.
18.00 † Emília a Viktor Kovalčík.
23.11.2023
Štvrtok
7.00 † manžel Ján a rodičia z oboch strán.
18.00 † Michal a Anna a starí rodičia z oboch strán.
24.11.2023
Piatok
7.00 † Miroslav.
18.00 † Július a Helena Gálisových syn Peter rodičia z oboch strán.
25.11.2023
Sobota
7.00 † sestra Katarína.
17.00 † Anna.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorých vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 23.11. 2023, o 17:20 hod. v Kostole sv. Vincenta. Tešíme sa na vás.
 • S radosťou oznamujeme, že v našej farnosti pribudla nová skupina veriacich ochotná pravidelne prijímať podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Trinásta kaplnka bude požehnaná a odovzdaná počas svätej omše dňa 22.11.2023 o 18.00 hod. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za násm ktorý sa k tebe utiekame.
 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul aj tento rok vydala malý vreckový kalendár na nadchádzajúci rok 2024, ktorý si môžete zakúpiť v sakristii Kostola sv. Vincenta. Kúpou tohto kalendára podporíte misijnú činnosť spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. Cena je 1 Euro.
 • Svätomartinská zbierka z minulej nedele vyniesla 5300,30 €.
 • V Kostole sv. Vincenta sme začali čalúniť lavice a termín ukončenia je do začiatku adventu. Cena je 12 500€. Dvaja darcovia na tento účel prispeli sumami 5500 a 1000€. Nakoľko sme počítali s nižšou cenou, chceme Vás poprosiť o štedrosť pri zveľaďovaní nášho chrámu.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 33. nedeľu v Cezročnom období – 19.11.2023
Prejsť na začiatok