02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 34. nedeľu v období Cez rok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME - 26.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: NPM – Zázračnej medaily – sviatok vo vincentskej rodine.
 • Utorok: Sv. Kataríny Laboure – Panny – spomienka vo vincentskej rodine.
 • Štvrtok: Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
 • Nedeľa: 1. ADVENTNÁ NEDEĽA.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Nedeľa:
26.11.

8:00

Za dobrodincov kostola.

9:30

Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre Julianu.

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti.

20:00

† Ján, Andrej, Mária, Ľudovít.

Pondelok:  27.11.

7:00

† Genovéva a Božie požehnanie pre príbuzných.

18:00

† mama Anna Jablonecká a starých rodičov Jabloneckých a Sokolovičových

Utorok:

28.11.

7:00

† rodičia a brat Jaroslav.

18:00

† Bernadetka.

Streda:

29.11.

7:00

† Miroslav.

18:00

Za † syna Dominika.

Štvrtok:

30.11.

7:00

† rodičia Ondrej a Mária a ich súrodenci.

18.00

† manžel Karol a rodičia z oboch strán.

Piatok:

01.12.

7:00

† rodičia Matej a Hedviga

18:00

† manžel Tibor a rodičia z oboch strán

Sobota:

02.12.

7:00

† členovia spoločenstva posvätného ruženca.

17:00

† manžel Marián.

  • Na dnešnú NEDEĽU NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na  verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
  • Stretnutie skupiny birmovancov, P. Petra Majerčika, sa uskutoční vo štvrtok 30.11.2023 o 17.20 v Kostole Sv.Vincenta.
  • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.12. 2023 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 2.12. 2023 o 10:00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v e-maile.
  • V tomto týždni je PRVÝ PIATOK V MESIACI . Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 hod. NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k eucharistickej  poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše.
  • Modlitba FATIMSKEJ SOBOTY bude v sobotu 2.12. po svätej omši o 7:00 hod. v Kostole sv. Vincenta.
  • Na 1. adventnú nedeľu 03.12. budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať adventné vence. – Pozývame vás na tradičné posvätenie adventného venca a malý kultúrny program, ktorý sa uskutoční v prvú adventnú nedeľu,
  1. decembra.2023 o 16:00 pred DK Ružinov.
  • Blíži sa 1. adventná nedeľa a počas nej sa už tradične Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o finančnú podporu veriacich v Zbierke na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita realizuje pomoc núdznym cez svojich  zamestnancov a dobrovoľníkov, aktuálne z 27 farských charít. Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa  navzájom. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií  nájdete na charitaba.sk. Všetkým darcom charita vopred ďakuje. 
  • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 40, 50 a 100 €.
  • Na čalúnenie lavíc prispeli na bankový účet Bohu známi darcovia sumami 2×50, 4×100, 150, 200 a 1000 €. Z celkovej ceny 12 500 € sa nám už väčšia polovica tejto sumy podarila vyzberať. Po dnešných svätých omšiach je zbierka na tento účel. Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň pri zveľaďovaní nášho chrámu.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Farské oznamy na 34. nedeľu v Cezročnom období – 26.11.2023
Prejsť na začiatok