02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu [B] - 3.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi a Sv. Barbory, panny a mučenice – ľub. spomienky.
 • Streda: Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Piatok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – slávnosť.
 • Sobota: Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina – ľubovoľná spomienka
 • Nedeľa: 2. Adventná nedeľa [B].

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

3.12.2023
Nedeľa
8.00Za živých členov posvätného ruženca.
9.30† rodičia Ján a Sabína.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu.
4.12.0203
Pondelok
7.00† rodičia Vladimír a Oľga. Sestra Žaneta.
18.00† manžel Peter.
5.12.2023
Utorok
7.00† rodičia Jozef a Mária a stará mama Veronika.
18.00Na úmysel darcu.
6.12.2023
Streda
7.00† otec Vojtech.
18.00† rodičia z oboch strán Ondrej a Barbora, Ján a Zuzana.
7.12.2023
Štvrtok
7.00Za † Fridricha .
18.00† manžel Ján a zať Miroslav.
8.12.2023
Piatok
7.00Za farnosť
18.00† rodičia z oboch strán.
20.00† rodičia Alfonz a Antónia.
9.12.2023
Sobota
7.00† Peter.
17.00Za † rodičov Jozef a Johana a ich pravnuk
 • Pozývame vás na tradičné posvätenie adventného venca a malý kultúrny program, ktorý sa uskutoční dnes – prvú
  adventnú nedeľu – o 16:00 pred DK Ružinov.
 • V adventnom čase, od pondelka do piatka sa budeme modliť ranné chvály v kostole sv. Vincenta, v kaplnke PM
  Zázračnej medaily. Začiatok je ráno o 6.00 hod. Modlitbu budú viesť spoločenstva z Neokatechumenátnej cesty.
  Sme pozvaní pripojiť sa k tejto modlitbe, ktorá je zvlášť za Cirkev, za našu farnosť, za rodiny a potreby vo svete.
 • V stredu 6. decembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Toto je teraz kosť z mojich kostí (Gn 2,23) – O krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť (Gn 2,21-25).“

 • V piatok 8.12. bude prikázaný sviatok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.
  Sväté omše budú v Kostole sv. Vincenta o 7:00, 18:00 a 20:00 hod. V kaštieli bude svätá omša ráno o 6.00, v
  maďarskom jazyku bude spojená s 2. adventnou nedeľou.
 • V piatok 8.12. pri sv. omši o 18.00 bude prijatie do ZMM a tiež obnova zasvätenia členov, pozývame na obnovu
  aj tých, čo už majú svoje rodiny.
 • Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii v piatok
  8. decembra 2023, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 sláviť bratislavský
  arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.
 • Oznam bratov františkánov:
  Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 v každom františkánskom (minoritskom, kapucínskom) kostole z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio“, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8.decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.
 •  
 • V stredu 6. decembra 2023 pozývame deti na svätú omšu o 18.00 a po nej na stretnutie so sv. Mikulášom do sály
  Vincentínum.
 • Stretnutie birmovancov, ktorých vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 7.12. 2023, o 17:20 hod., v Kostole sv.
  Vincenta.
 • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.12. 2023 so začiatkom o 14:00 v
  sále Vincentinum na prízemí kostola.
 • Parkovisko pri pastoračnom centre otvoríme až po kolaudácii. Ďakujeme za pochopenie.
 • Dnes na prvú adventnú nedeľu sa po svätých omšiach koná tradičná zbierka na charitu.
 • Na potreby kostola a čalúnenie lavíc prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×50,100, 300 a 500€.
 • Na bankový účet prispeli Bohu známi darcovia sumami 15, 2×10, 2×20, 100 a 1000 €. Zbierka z minulej nedele
  činila 2042,15 €. Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň pri zveľaďovaní nášho chrámu.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu [B] – 3.12.2023
Prejsť na začiatok