02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu [B] - 10.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka.
 • Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej – ľubovoľná spomienka.
 • Streda: Sv. Lucie, panny a mučenice – spomienka.
 • Štvrtok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Nedeľa: 3. Adventná nedeľa – Gaudete [B].

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

10.12.2023
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola.
9.30Za † Fridricha
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† rodičia Emil a Katarína.
11.12.2023
Pondelok
7.00† Juraj
18.00Poďakovanie za dar života pre vnučky a prosba o požehnanie rodiny.
12.12.2023
Utorok
7.00Dar viery pre rodinu Malú.
18.00Poďakovanie za dar života pre vnúčatá a prosba o požehnanie rodiny.
13.12.2023
Streda
7.00† Ľudmila
18.00† Ján, Mária, Zuzana a Jaroslav
14.12.2023
Štvrtok
7.00Za Božiu pomoc a dar viery pre Luciu a brata Mária.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre otca Vladimíra
15.12.2023
Piatok
7.00Za pokoj v rodine a silu v ťažkej situácií.
18.00† Božena.
16.12.2023
Sobota
7.00† Viliam a Emília; František a Františka.
17.00† rodičia, Jozef a Mária.
 • V adventnom čase, každý týždeň od pondelka do piatka sa budeme modliť ranné chvály v kostole sv. Vincenta, v kaplnke. Začína sa ráno o 6.00 hod., modlitbu budú viesť bratia z 1. spoločenstva Neokatechumenátnej cesty. Ste pozvaní pripojiť sa k tejto modlitbe, ktorá je zvlášť za Cirkev, za našu farnosť, za rodiny a potreby vo svete.
 • Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo
  svete.
 • Posledné stretnutie skupiny birmovancov, P. Petra Majerčika, v tomto kalendárnom roku, sa uskutoční vo štvrtok 14.12.2023 o 17.20 v kostole Sv. Vincenta de Paul.
 • Na 3. adventnú nedeľu bude o nás spoločná predvianočná svätá spoveď. V sobotu 16.12. spovedáme v kostole sv. Vincenta od 15.00 do 18.00 hod. V nedeľu budeme spovedať v kaštieli v Prievoze od 15:00 do 17:00, v kostole sv. Vincenta od 17:00 do 21:00. Prosíme veriacich, aby využili tento čas na zmierenie s Bohom a s blížnymi. Budeme spovedať viacerí kňazi. Prosíme, aby ste si neodkladali svätú spoveď na posledný týždeň pred Vianocami, aby sme sa tak vyhli zbytočnému napätiu.
 • Na 3. adventnú nedeľu vás pozývame na prehliadku nášho nového pastoračného centra s možnosťou posedieť si pri vianočnom punči a koledách. Otvorené bude od 9:00 do 13:00. Bude možnosť zakúpiť si drobné občerstvenie. Kto chce, môže priniesť čajové pečivo, medovníky a spoločne sa podeliť.
 • Prosíme dôchodcov o zvýšenú opatrnosť pred podvodníkmi, ktorí chcú od Vás vylákať peniaze v domnení, že ich niekto z Vašej rodiny súrne potrebuje. Dávajte si prosím pozor pred falošnými policajtmi, lekármi a vždy pri podozrení z podvodu kontaktujte políciu na číslo 158.
 • Zbierka na charitu z minulej nedele vyniesla 3493,10€..

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu – 10.12.2023
Prejsť na začiatok