02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu [B] - 17.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok: Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka.
 • Sobota: Sv. Jána Kentského, kňaza – spomienka
 • Nedeľa: 4. Adventná nedeľa.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

17.12.2023
Nedeľa
8.00† Viktória, manžel Jozef a vnuk.
9.30Za zdravie a Božie požehnanie manželov Jána a Viery.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
20.00† Jozef a Cecília; Massimo.
18.12.2023
Pondelok
7.00† manžel, rodičia a krstná mama.
18.00† manželka Karolína, rodičia a rodina.
19.12.2023
Utorok
7.00Za Máriu.
18.00† Anna
20.12.2023
Streda
7.00† Pán Kováč.
18.00Poďakovanie za dar krstu v chráme sv. Vincenta de Paul – 20. výročie.
21.12.2023
Štvrtok
7.00† Jozef Chobot.
18.00† zať Andrej.
22.12.2023
Piatok
7.00† mamka Štefánia a babka.
18.00† manžel a syn František.
23.12.2023
Sobota
7.00† rodičia Ondrej a Mária a st. rodičia z oboch strán.
17.00† rodičia Štefan a Helena.
 • Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu – Nedeľu Gaudete. Táto nedeľa je o to radostnejšia, že v piatok 14.12.2023 sme sa dozvedeli, že Svätý Otec František podpásal dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Janka Havlíka. Je to veľká radosť pre vincentínsku rodinu ale aj bratislavskú arcidiecézu, z ktorej Janko Havlík pochádzal. Ďakujeme pápežovi Františkovi za tento veľký dar a tešíme sa, že budúci rok budeme mať možnosť sláviť vonkajšiu slávnosť jeho blahorečenia.
 • Pozývame Vás na prehliadku nášho nového pastoračného centra s možnosťou posedieť si pri vianočnom punči a koledách. Otvorené bude dnes od 9:00 do 13:00. Bude možnosť zakúpiť si drobné občerstvenie. Kto chce, môže priniesť čajové pečivo, medovníky a spoločne sa podeliť. Výťažok z predaja použijeme na prečalúnenie stoličiek v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily.
 • Dnes bude u nás pokračovať spoločná predvianočná svätá spoveď. V kaštieli budeme spovedať od 15:00 do 17:00, v kostole sv. Vincenta od 17:00 do 21:00. Prosíme veriacich, aby využili tento čas na zmierenie s Bohom a s blížnymi. Budeme spovedať viacerí kňazi. Prosíme, aby ste si neodkladali svätú spoveď na posledný týždeň pred Vianocami, aby sme sa tak vyhli zbytočnému napätiu.
 • Na budúcu 4. adventnú nedeľu je zároveň aj Štedrý deň. Betlehemské svetlo si budeme môcť zapáliť v predsieni kostola po sv. omšiach.
 • Sväté omše z Narodenia Pána budú o 16:00 h (detská), o 22:00 h a 24:00 h. Svätá omša o 20:00 h. nebude.
 • V prievozskom kaštieli bude svätá omša o 22:00 h. a v Nocľahárni sv. Vincenta o 21:00 h.
 • Sestry františkánky a prievozské rodiny s deťmi vás srdečne pozývajú na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční dňa 25. decembra 2023 o 18.00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze. V rámci Jasličkovej pobožnosti bude zbierka koledníckej akcie Dobrá novina. Finančné prostriedky sa použijú na podporu projektov v Južnom Sudáne.
 • Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie „Živé jasličky“ v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa v nasledovných termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20,30 a 50 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu – 17.12.2023
Prejsť na začiatok