02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu [B] - 24.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: NARODENIE PÁNA – slávnosť s oktávou, a zároveň prikázaný sviatok.
 • Utorok: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA – sviatok.
 • Streda: SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU – sviatok.
 • Štvrtok: SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV – sviatok.
 • Piatok: Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka – spomienka.
 • Nedeľa: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

24.12.2023
Nedeľa
8.00Poďakovanie za 90 rokov života.
9.30† Anna a Františka.
11.00Za duchovnú obnovu farnosti.
16.00Za † rodičov Štefana a Máriu.
22.00Za † rodičov Etela a Ján.
24.00† rodičia František a Eva, František a Helena a dcéra Eva.
25.12.2023
Pondelok
8.00† Jozef, otec Leonard, starí rodičia.
9.30† rodičia a brat Ľubomír.
9.30† manžel a otec Jaroslav.
11.00Za farnosť.
20.00Zs rodičia Vincent a Rozália, starí a krstní rodičia.
26.12.2023
Utorok
8.00† manžel Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán.
9.30Na úmysel celebranta.
11.00Na úmysel celebranta.
20.00† sestra Erika
27.12.2023
Streda
7.00Za nenarodené deti.
18.00† otec Gustáv.
28.12.2023
Štvrtok
7.00† rodičia Michal a Štefánia.
18.00† Július Lacik a jeho manželka Cecília.
29.12.2023
Piatok
7.00† Jozef a Mária, starí rodičia z oboch strán. Krstní rodičia. Strýko.
18.00† Vilma, Anna, Cyril a Hermína.
30.12.2023
Sobota
7.00Za Božiu pomoc a ochranu pre Lenku.
17.00† Ladislav, Eva a František.
 • Dnes slávime 4. adventnú nedeľu, ktorá je zároveň aj Štedrým dňom. Betlehemské svetlo si môžete zapáliť v predsieni kostola po sv. omšiach. Sväté omše z Narodenia Pána budú dnes o 16:00 h (detská), o 22:00 h a 24:00 h. Svätá omša o 20:00 nebude. V prievozskom kaštieli bude svätá omša o 22:00 hod. a v Nocľahárni sv. Vincenta o 21.00 hod.
 • Na sviatok Narodenia Pána si pri recitovaní Vyznania viery pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny…“ pokľakneme na jedno koleno; keď sa spieva, kľakneme si na obe kolená.
 • Poriadok vianočných svätých omší je na výveske v predsieni kostola, a zároveň ako príloha týchto farských oznamov.
 • Sestry františkánky a prievozské rodiny s deťmi nás srdečne pozývajú na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční dňa 25. decembra 2023 o 18.00 hod v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze. V rámci Jasličkovej pobožnosti bude zbierka koledníckej akcie Dobrá novina. Finančné prostriedky sa použijú na podporu projektov v
  Južnom Sudáne.
 • Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie „Živé jasličky“ v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa v nasledovných termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška.
 • Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert troch muzikálových spevákov a hercov Mirky Partlovej, Petra Makranského a Dáriusa Kočiho , ktorý sa uskutoční v kostole sv. Vincenta de Paul v sobotu 30.12. o 18.00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni sv. Vincenta a v sieti www.predpredaj.sk.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 100 €.
 • Na sviatok Narodenia Pána bude výročná farská ofera.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú i hmotnú štedrosť.

V mene všetkých kňazov pôsobiacich v našej farnosti vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí a vianočnej radosti, ktorá nech napĺňa vaše srdcia.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Vianočný pozdravRozpis bohoslužieb-Vianoce-23

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu – 24.12.2023
Prejsť na začiatok