02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Svätej rodiny - 31.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – prikázaný sviatok.
 • Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka.
 • Streda: Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka.
  Sobota: ZJAVENIE PÁNA – slávnosť, prikázaný sviatok.
  Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

31.12.2023
   Nedeľa
8.00† rodičia Štefan a Katarína.
9.30† otec Štefan, manžel Maximilián a vnúčik Maxík.
11.00Za farnosť.
16.00† Ivan, Mária, Štefan.
1.1.2024
Pondelok
8.00† manžel.
9.30† manžel František.
11.00Za farníkov.
20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Moniky, Evky a Marianny.
2.1.2024
Utorok
7.00† Anna Štepková.
18.00Za † Evu Pšenkovu.
3.1.2024
Streda
7.00Za † Romana, Gizelu a Moniku.
18.00Za † Štefana a Máriu a ich detí Štefana a Jozefa.
4.1.2024
Štvrtok
7.00Za zdravie tela a ducha, Božie požehnanie pre syna Vladimíra a vdaku za život dieťaťa Adelky.
18.00† manželia Milan a Irena.
5.1.2024
Piatok
7.00† rodičia Ján a Anna a súrodenci.
18.00† priateľka Zorka.
6.1.2024
Sobota
8.00Za † členov Posv. ruženca.
9.30† rodičia Štefan a Rozália.
11.00Za farníkov.
20.00Poďakovanie za dar života (80 rokov) pre Máriu a prosba o dary Ducha Sv. pre Máriu a Annu.
 • Dnes slávime Prvú nedeľu po narodení Pána a zároveň je to aj sviatok SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Počas svätých omší bude požehnanie rodín.
 • Ďakovná sv. omša na konci starého roka, sa uskutoční v dnešnú nedeľu v Kostole Sv. Vincenta aj v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze o 16:00 hod. O 20:00 svätá omša nebude.
 • O 23:00 h bude v Kostole sv.Vincenta ďakovná adorácia na konci občianskeho roku a novoročné požehnanie.
 • V pondelok 1.1.2024 bude Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve, alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V sobotu 6.1.2024 bude slávnosť Zjavenia Pána – prikázaný sviatok. Sv. omše v Kostole sv. Vincenta aj v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Prievoze budú tak ako v nedeľu. Požehnanú vodu si môžete zobrať do svojich príbytkov a taktiež vám po dohode s kňazom požehnáme vaše príbytky.
 • Poriadok vianočných svätých omší je na výveske v predsieni kostola .
 • V tomto týždni je PRVÝ PIATOK V MESIACI. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 hod.
 • NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ bude vo farskom kostole vystavená k eucharistickej poklone v utorok a piatok od 16.00 hod. do večernej svätej omše.
 • Spoločenstvo Katarínkovcov pozýva 6. januára 2024 od 13.00 – 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke. V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže.
 • V nedeľu 21.1.2024 o 16:00 budeme v sále Vincentínum premietať film o Jankovi Havlíkovi, po ktorom bude rozhovor s autorom filmu . Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul,  hľadá vychovávateľa/vychovávateľku s nástupom ihneď a učiteľku 1.stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditeľstvo@vdp.sk
 • Na potreby kostola prispel v tomto týždni Bohu známy darca sumou 100 €.

Ďakujeme miništrantom, organistom, kostolníčkam, pani upratovačke, zvukárom, speváckym zborom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas vianočných sviatkov.

Všetkým prajeme požehnaný nový rok a ochranu Panny Márie.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na Nedeľu Svätej rodiny – 31.12. 2023
Prejsť na začiatok