02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na Nedeľu Krstu Pána - 7.1. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Sobota: Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka.
 • Nedeľa: Druhá nedeľa v Cezročnoim období.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

7.1.2024
Nedeľa
8.00Za živých členov Posv. ruženca.
9.30† Milan a Katka.
11.00Za farníkov.
20.00† Margaréta a Rudolf; starí rodičia a ostatná rodina.
8.1.2024
Pondelok
7.00Za uzdravenie dcéry Anny.
18.00Za † Boženu Galbovu a Tibora Baláža
9.1.2024
Utorok
7.00† manžel a otec Vladimír.
18.00Za † rodičov Štefana, Štefániu a starých rodičov.
10.1.2024
Streda
7.00† rodičia Eduard a Berta.
18.00† Helena Rumelová a manžel Štefan.
11.1.2024
Štvrtok
7.00Za † rodičov Zoltán a Šarlota.
18.00Za zdravie a Božie požehnanie a trpezlivosť v starobe pre Oľgu (90 rokov).
12.1.2024
Piatok
7.00Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu, Daniela a Ľudovíta.
18.00† Helenka.
13.1.2024
Sobota
7.00Za † Darinu.
17.00Za † Vladimíra Koňoša.
 • Dnes slávime Druhú nedeľu po narodení Pána a zároveň je to aj sviatok KRSTU PÁNA. Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Vianočný stromček a betlehem môže zostať až do 2. februára.
 • Stretnutie skupiny birmovancov, P. Petra Majerčíka, sa uskutoční vo štvrtok 11.01.2024 o 17.20 v kostole Sv. Vincenta de Paul.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi zo štátnych škôl sa uskutoční v sobotu 13.1. 2024 o 10:00 hod. v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií príde rodičom v emaile.
 • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 13.1.2024 so začiatkom o 14.00 v sále Vincentínum na prízemí kostola.
 • V pondelok 15. januára sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež, všetkých ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti v tejto dobe, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru, alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok
  v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v kostole sv. Vincenta de Paul o 19.00 hod po večernej sv. omši.
 • V nedeľu 21.1.2024 o 16:00 budeme v sále Vincentínum premietať film o P. Jánovi Hutyrovi, CM, po ktorom bude nasledovať rozhovor s autorom filmu. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá vychovávateľa/vychovávateľku s nástupom ihneď a učiteľku 1.stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditeľstvo@vdp.sk.
 • Prosíme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní nám pomôcť podľa potreby pri odpratávaní snehu, aby sa prihlásili v sakristii kostola.
 • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2×20 a 400 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Lectio_divina_v2024new

Farské oznamy na Nedeľu Krstu Pána – 7.1. 2024
Prejsť na začiatok