02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Farské oznamy na 2. Nedeľu v Cezročnom období - 14.1. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Streda: Sv. Antona, opáta – spomienka
  • Sobota: Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľná spomienka.
  • Nedeľa: Tretia nedeľa v Cezročnoim období – Nedeľa Božieho slova.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

14.1.2024
Nedeľa
8.00Za dobrodincov kostola.
9.30Poďakovanie za dar rodiny
11.00Za farníkov.
20.00Za obrátenie a spásu pre Massima
15.1.2024
Pondelok
7.00Zs rodičia Mária a Milan a starí rodičia z oboch strán
18.00Zs dedko Eduard a požehnanie pre babičku Eleonóru
16.1.2024
Utorok
7.00Zs sesternice Magdaléna a Blanka a priateľka Lujza
18.00Za + rodičov Rudolfa, Emíliu, st. rodičov, sestru Martu a švagra Štefana
17.1.2024
Streda
7.00Za dar viery pre deti
18.00† Milan a Margita.
18.1.2024
Štvrtok
7.00Za + Gabrielu, Ľudovíta, Jarmilu, Augustína a Milana
18.00† Jaroslav a Zita.
19.1.2024
Piatok
7.00Za + manžela Jána
18.00Zs rodičia Štefánia a Viliam a ostatných zosnulých z rodiny
20.1.2024
Sobota
7.00Podakovanie Pánu Bohu za dožitých 97 rokov života Antona
17.00† Viera a rodičia z oboch strán.
  • Vo štvrtok 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.
  • Stretnutie skupiny birmovancov, ktorú vedie páter Miroslav bude vo štvrtok, 18.1. 2024, o 17:20 hod., v Kostole sv. Vincenta. 
  • Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.01.2024 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.
  • Farnosť Bratislava – Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9.2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.
  • V nedeľu 21.1.2024 o 16:00 budeme v sále Vincentínum premietať film o  P. Jánovi Hutyrovi, CM, po ktorom bude rozhovor s autorom filmu. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1.stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia nech píšu na e-mail: riaditeľstvo@vdp.sk
  • Na potreby kostola prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20, 50 a 2×100 €.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

Farské oznamy na 2. Nedeľu v Cezročnom období – 14.1.2024
Prejsť na začiatok